DOBRODOŠLI

Doktor Robi Kroflič je redni profesor za področji obče pedagogike in teorije vzgoje na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Je nosilec predmetov  Teorija vzgoje, Pedagoška obravnava oseb s posebnimi potrebami, Načrtovanje vzgojnega koncepta javne šole in Teorije čustvenih in vedenjskih težav. Ožja področja njegovega znanstvenega delovanja so različne teme obče pedagogike in teorije vzgoje: teorije pedagoške avtoritete in pedagoškega erosa, teorije spodbujanja prosocialnega, moralnega in identitetnega razvoja otrok in mladostnikov, inkluzivno izobraževanje, discipliniranje in kaznovanje ter proučevanje umetniške izkušnje kot enega osrednjih medijev vzgoje.
V zadnjih letih je izoblikoval koncept celovitega induktivnega vzgojnega pristopa, pri preizkušanju tega koncepta pa je posebno pozornost namenjal tudi pogojem za večjo participacijo in emancipacijo otrok iz ranljivih družbenih skupin. Posebno pozornost je namenjal tudi spodbujanju prosocialnega in moralnega razvoja preko umetniških izkušenj. Bil je (ali je še vedno) vključen v številne projekte v zvezi z vzgojo preko umetnosti: European Multiple Choice Identity, Kulturno žlahtenje najmlajših, Land art, Urbana umetnost, Grafika, Pripovedovanje zgodb s pomočjo fotografije, Igrišče za gledališče, SKUM (Razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo) ter MOL generacije v art kinu Kinodvor.  
Njegova bibliografija obsega okrog 400 enot, od tega devet monografij (pet samostojnih in štiri, v katerih je prvi avtor) in preko 200 znanstvenih in strokovnih člankov ter prispevkov v domačih in tujih monografijah. Za dosežke na znanstvenem in strokovnem področju je prejel veliko priznanje Filozofske fakultete (2007) in Državno nagrado za izjemne dosežke na področju visokega šolstva (2011).

Je predsednik Slovenskega društva pedagogov in član Zavoda Petida, ki se ukvarja z raziskovanjem in razvojem pedagoške in kulturno-umetniške prakse ter s spodbujanjem kreativnosti v vzgojno-izobraževalnih institucijah.

 

GALERIJA FOTOGRAFIJ

Klikni tukaj za ogled vseh fotografij