GLAVNI ASPEKTI ALI ASPEKTI PRVEGA REDA
konjunkcija, opozicija, trigon, kvadrat in sekstil

KONJUNKCIJA ALI ZDRUŽITEV (0°)      

Dva planeta sta v konjunkciji, če se nahajata na isti stopinji zodiakalnega kroga. Konjunkcija je nevtralni aspekt: na planete ima namreč lahko pozitiven ali negativen vpliv, odvisno od drugih aspektov. V bistvu gre za aspekt združitve ali srečanja; kaj se torej kemičnega zgodi, kadar se srečata dva elementa? Včasih se skladata ali pa tudi ne, včasih pa se elementi nevtralizirajo. Planete v manjši konjunkciji od 4° od Sonca smatramo "ožgane". To pomeni, da je sončna energija premočna, da bi lahko planet, ki je zraven dobro deloval. Zato je ta planetni aspekt najtežje razložiti.

ASPEKT KONJUNKCIJA

 

Simbol:

Kot: 0°(360°)  

Orbis: 6°-8°; soncu in luni 10°

Izračun: 360°:1 = 360°

Aspekt je močan, pozitiven

Barva črte: ni črte

 

Dva planeta sta oddaljena 0 stopinj (toleranca 3°- 4° na levo ali desno) Astrologija ga smatra za pozitiven in negativen.

 

Kdaj je konjunkcija pozitivna?

Pri konjunkciji stojita dva planeta eden zraven drugega. V našem primeru je Venera v konjunkciji z Merkurjem. Obe sile se podpirata. Merkur v dvojčku je tukaj tako rekoč doma, ker vlada nad dvojčkom. Venera, pa je v naravnem domu druge hiše. V našem primeru tu Venera v dvojčku ljubi lep in galanten način govora. Pogovarja se najraje o denarju in umetnosti Tak aspekt deluje na to osebo tako, da ji daje sposobnost, zanimivega govorca ter lepo izražanje. Ta oseba služi denar (druga hiša) zaradi dvojčka z komunikacijo in zaradi planeta Venere z umetnost, način pravilnega izražanja v medijih (pri slabih aspektih bi oseba zaslužila tudi z pornografijo).

 

Kdaj bi konjunkcija negativna?

Če bi bil v dvojčku Merkur, planet komunikacije, v konjunkciji s Saturnom, planetom, ki upočasni, zadržuje in dela težave, ne bi bila planeta  skladna. Merkur rad govori, se zanima za vse stvari in vse rad o tem pogovarja. Vendar bi s Saturnom ga ta planet zadrževal in zatiral. Četudi bi bila njegova največja želja lahkotno komunicirati, bi imel strah se izražati. (razlogov za to je lahko več). Rezultat take neskladne konjunkcije bi se izrazilo tako da bi imel težave spregovoriti, ali ne bi vedel kako povedati, navidezna sramežljivost ali pa celo jecljanje. V najbolj mili obliki obožuje oseba zastareli ali izredno resni

Konjunkcija pravzaprav ni aspekt, saj povezuje dva ali več planetov, ki se nahajajo na istem mestu v zodiaku. Je najmočnejša in poudarja intenzivnost tistega, kar planeti, ki so v konjunkciji, predstavljajo. Lahko je pozitivna ali negativna, odvisno od narave planetov, ki so povezani s konjunkcijo. Običajno je ugodno, če je en od planetov v konjunkciji Jupiter, ki vzpodbuja rast in razvoj. Kadar proučujemo denar, je to lahko zelo ugoden pokazatelj. Če proučujemo, kaj se bo zgodilo z boleznijo, je lahko zelo neugodno, saj Jupiter vzpodbuja širitev bolezni. Kadar se nek planet nahaja v konjunkciji z Venero, je lahko to dober pokazatelj, saj Venera v večini primerov prinaša blagodejen vpliv. Planet v konjunkciji s Saturnom ali Marsom pogosto kaže na probleme. Seveda pa obstajajo tudi izjeme. Že večkrat sem poudarila, da na podlagi le enega pokazatelja v karti ne moremo sklepati ničesar o življenju osebe, katere karto proučujemo.

Dovoljen orbis znaša 8° do 10°.
 

OPOZICIJA ALI NASPROTJE (180°)

Opozicija je rezultat delitve kroga s številom 2, kar prestavlja objektivnost in polarnost. Načeli, ki ju predstavljata planeta, ki sta v opoziciji, si nasprotujeta, vendar pa si lahko predstavljata tudi dopolnitev. Če celoto razdelimo na dva dela, dobimo vse vrste parov, ki tvorijo opozicijo npr.: objektivnost - subjektivnost, zgoraj - spodaj, jang - jin, moški - ženska itd. Vsak tak par je osnova rasti, saj predstavlja osnovno nasprotje, protislovje, ki se rešuje in se ponovno realizira na višjem nivoju.

Opozicijo lahko vzamemo tudi kot zrcalo in tudi aspekt videnja, dojemanja in ukvarjanja s svojim nasprotjem. Skušamo uskladiti napetost in privlačnost, ki pa se ne združi temveč stoji vsak sebi.

ASPEKT Opozicija

Simbol:      

Kot: 180°        

Orbis: 6° - 8°; pri soncu in luni 10°     

Izračun: 360° : 2 = 180°

Aspekt je močan in negativen.

Barva črte: rdeča.

 

Opozicija v horoskopu vedno povzroča veliko napetost, to pa zato, ker si nasprotujeta dva nasprotujoča pola. Najbolj očiten primer za delovanje nasprotujočih energij najdemo v fiziki pri magnetu . Če bi hoteli spraviti skupaj pozitivno in negativno polje magneta, ne bo šlo - ne na silo in ne drugače - ker oba pola vlečeta v drugo smer -  pri prvi priliki bi z  vso silo rinila narazen. Premagujemo jih kvečjemu tako, da poskušamo najti kompromis, ker le tako lahko ostaneta skupaj.

Opozicija povezuje dva planeta, ki se nahajata 180° drug od drugega. Opozicija je aspekt, ki deluje negativno. Podobno kot kvadrati predstavlja izzive in napetosti. Je pokazatelj sovražnosti in nasprotovanja, a v sebi nosi možnost razumevanja nasprotja in razvoj višje zavesti. Če želite vladati situaciji, ni dovolj, da ustvarite pozicijo, pač pa potrebujete tudi prijateljsko opozicijo. Rešitev opozicije je v priznanju lastnih napak in skozi spajanje različnosti. Ne pozabite, da šele s tem postanete oseba, vredna popolnega spoštovanja. Samo kvadrati, opozicije ali inkonjunkcije v karti niso zaželeni, predvsem zaradi njihove prevelike energije in agresivnosti, brez možnosti razrešitve spora.

 Dovoljen orbis je do 6° do 8°.
 

TRIGON (120°)

Trigon dobimo, če krog razdelimo s številom 3. Trojstvo, ki se skriva v številu 3 lahko prikažemo s trikotnikom oče-mati-otrok. Zato predstavlja življenje, vitalnost, veselje, harmonijo. Otrok je tudi praktična manifestacija nasprotja opozicije. Šele ko se dvema nasprotnima kvalitetama pridruži tretja, nastane res harmonična energija, ki se pretaka z lahkoto in stalnostjo.

Trigon pa lahko gledamo tudi z drugega vidika: zaradi lahkotnosti energij, ki jih ta aspekt prinaša nismo dejavni. Torej je posledica lahko lenoba in pasivnost.

Dejstvo pa je, da ta aspekt prinaša notranjo talentiranost.

ASPEKT TRIGON

Simbol:  

Kot: 120°        

Orbis: 5° - 6°  

Izračun: 360°: 3 = 120°

Moči aspekta: močan, pozitiven.

Barva črte: modro.

Pri trigonu sta povezana dva planeta, ki delujeta skladno. Primer kako deluje tak aspekt najdemo npr.  pri živalih: Povodni konj ima ptico, ki mu odstrani zoprne insekte, istočasno pa nudi povodni konj ptici s tem hrano za preživetje. 

Trigon povezuje dva planeta, ki se nahajata 120° drug od drugega. Trigon je aspekt, ki deluje najbolj pozitivno, predvsem je pokazatelj ustvarjalnosti, talentov, ljubezni, enotnosti in prijateljstva. Kaže na življenjske radosti in uživanje v življenju. Sekstil deluje podobno, a šibkeje. Samo trigoni ali sekstili v karti niso zaželeni, predvsem zaradi njihove lahkotnosti in težnje, da je osebi »vse prineseno na krožniku«.

Dovoljen orbis je 6° do 8°.

KVADRAT (90°)  

Kvadrat je aspekt, ki nastane, če krog razdelimo s številom 4. Kadar sta principa povezana s kvadratom, obstaja velika količina napetosti, naboja, ki je velik izziv in išče praktično manifestacijo. Svet je sestavljen iz štirih elementov, določen je s štirimi glavnimi smermi, imamo štiri letne čase. Kvadrat je torej aspekt, ki predstavlja konfliktno moč, ki pa se z uporabo volje lahko preoblikuje v pozitivno smer. Tu pa imamo seveda največji potencial za rast in napredek.

Število štiri predstavlja zemeljski križ in ta energija je povezana z trpljenjem v zemeljski inkarnaciji (je število preprek), ki pa so vendarle motiv za največje dosežki v življenju (produktivnost).

ASPEKT KVADRAT

Simbol:

Kot: 90°          

Orbis: 5°-6°  

Izračun: 360°: 4 = 90°

Moči aspekta: močan, negativen

Barva črte: rdečo.

Kvadrati stojijo ponavadi v znamenju iste kakovosti, vendar različnih elementov. Kvadrati nakazujejo v horoskopu področja, kjer so konflikti in jih potrebno uskladiti. Odnos med planetoma in s tem področja so napeta, ne glede nato ali imate iste energije ali ne. Eden drugega se ovirata pri razvoju. Včasih so smatrali ta aspekt kot ovira. To je tudi razlog zakaj se privrženci antropozofije izogibajo pravih kotov v stavbah (antropozofija = nauk, po katerem je človek sam sposoben priti do spoznanja nevidnega sveta). Ta aspekt pokaže lastniku področja, kjer mora na sebi delati, da postane zrela osebnost. Zato smatrajo astrologi kvadrate, kot veselo vzpodbudo dela na sebi. Ni pa to področje, zaradi katerega bi smel človek zaradi upadati v duševna otopelost, nedejavnost, ali celo v samovšečnost. Ker si s tem nakoplje večno probleme in jih nikoli v življenju ne reši.

 

Kvadrat povezuje dva planeta, ki se nahajata 90° drug od drugega. Kvadrat je aspekt, ki deluje negativno. Je pokazatelj sovraštva in neprijaznosti. Hkrati je kvadrat aspekt, ki daje največ energije in pogona rojstni ali drugi karti, saj nas sili k delovanju in hitrejšim odločitvam. Pri tem je zelo pomembno, kakšen je modus kvadrata. V primeru kardinalnih kvadratov je delovanje zelo hitro, v primeru stalnih kvadratov je delovanje zelo počasno, v primeru spremenljivih kvadratov pa je delovanje odvisno od okoliščin. Najlažje je delovati skozi spremenljiv kvadrat, ker vsebuje največ možnosti prilagajanja. Samo kvadrati, opozicije ali inkonjunkcije v karti niso zaželeni, predvsem zaradi njihove prevelike energije in agresivnosti, brez možnosti razrešitve spora.

Dovoljen orbis je do 6° do 8°.
 

SEKSTIL (60°)

Sekstil  ali šestin je rezultat delitve kroga s številom 6. Planetna principa, ki sta povezana s sekstilom, delujeta skupaj harmonično, učinkovito in produktivno. Sekstil je zato najbolj produktiven in ustvarjalen aspekt, seveda pod pogojem, da ga usmerja moč zavesti. Lahko ga primerjamo s čebelami (satje), predstavlja pridnost, učinkovitost, vedrost, delavnost, zagon, veselje do življenja.

ASPEKT SEKSTIL

 

Simbol:

 

Kot: 60°          

Orbis: 5°-6°  

Izračun: 360°: 6 = 60°

Moči aspekta: sreden, pozitiven

Barva črte: modro.

Sekstil je harmončen aspekt, ki zahteva kreativnost ali pa jo spodbuja, Nekateri mu pravijo tudi "apekt nagnjenosti" ali "majhen trigon".

Sekstil povezuje dva planeta, ki se nahajata 60° drug od drugega. Sekstil je aspekt, ki deluje pozitivno, predvsem je pokazatelj ljubezni, enotnosti in prijateljstva. Govori o razumevanju in pozitivnem izražanju. Trigon deluje podobno, a močneje. Samo trigoni ali sekstili v karti niso zaželeni, predvsem zaradi njihove lahkotnosti in težnje, da je osebi »vse prineseno na krožniku«.

Dovoljen orbis je 4° do 6°.

ASPEKTI DRUGEGA REDA (neobvezni, ker jih lahko tudi zanikamo)
inkonjunkcija, septil, polkvadrat, nonagon, decil, undecil, polsekstil, bikvintil, kvintil, polkvadrat
 

INKONJUNKCIJA, KVINKUNKS ALI PETŠESTIN (150°)
Čeprav je petšestin  aspekt drugega reda, je izredno pomemben. Je aspekt stresa.
Planeta se med seboj ne vidita in drug drugega nevede ovirata. Odnos med planeti je zelo občutljiv in potrebuje veliko pozornosti (lahko tudi zdravstvene težave).

Inkonjunkcija

 

Simbol:

 

Kot: 150°

Orbis: 4°-5°  

Izračun: 360°: 2,4 = 150°

Moč: šibak

Barva črte: modra.

Osnovni pomen: pritisk

Ime inkonjunkcije pogosto najdemo v modernih astroloških knjigah (in tudi v slovenskem slovarjiuastrologije (izšla sta to sedaj dva izvoda) in se nanaša na kvinkunks. To je napačno, kajti klasičen pomen inkonjunkcije ni v medsebojnem aspektu. Že od nekdaj niso veljali kot aspekti. Smatra se jih le pod enim pogojem kot aspekt, in sicer, če niso v medsebojnem odnosu - torej če planet ne stoji v antisciji ali kontra- antisciji. Za pojasnitev pojmov ...

 

Antiscije in kontra-antiscije pomeni: Dva planeta stojita v antisciji, če imata v odnosu do ničelne stopnje

 (0°) osi Rak/Kozorog (= Solisticij ali točke sončevega obrata) isto dolžino. primer: En planet stoji na 18° Dvojček, drugi na 12° Rak. Oba sta oddaljena 12° od osi O° Rak/Kozorog. Čeprav ta dva planeta ne tvorita aspekta, lahko ovrednotimo te antiscije (ali zrcalne točke) kot (šibko) konjunkcijo. O kontra-antisciji govorimo tedaj, če se dva planeta na osi ničelne stopnje (0°) Oven/Tehtnica (ekvinokcije ali enakonočije ali točke, kjer sta dan in noč enako dolga) se zrcalita. Planet na 18° Dvojčku ima svoj kontra-antisciji na 12° kozorogu: oba sta oddaljena 78° od osi ničelne stopnje Oven/tehtnica. Kontra-antisciji enega planeta je vedno v opoziciji k antisciju! Kontra-antisciji lahko ovrednotimo kot (šibko) opozicijo. Pomembno je tudi, da imajo antisciji in kontra-antisciji za nekega planeta le tedaj pomen, če ta ne tvori aspekta z drugimi planeti

POLSEKSTIL (30°)                              
Planeta sta v rahli, izjemno pretanjeni povezavi in lahko sodelujeta, če ju aktiviramo z zavestno voljo. Polsekstili kažejo predvsem na možnost izhod iz konfliktinih situacij. 

Polsekstil

 

Simbol:  

Kot: 30°          

Orbis: 2°         

Izračun: 360°:12 = 30°    

Moč: šibak

osnovni pomen: obremenitev

Polsekstil dobimo tako, če delimo krog na 12 delov (v kotu 30°). Ker ta aspekt povezuje dva planeta, ki stojita vsak v drugem znamenju, imamo tako različno polariteto. Ta aspekt je po naravi šibak. Nastanek napetosti je potrebno smatrati bolj kot poziv k medsebojnemu spoznavanju tematike, ki jih pokažeta planeta.

POLKVADRAT (45°)
Gre za rahlo šibko napetost, deluje bolj pretanjeno, je pa lahko pod  določenimi pogoji zelo produktivna.

POLKVADRAT

 

Simbol: in ne takole: ali - ker bi to pomenilo 90°!

(napačno! = ,  kot je prikazano v nekaterih knjigah, kajti to bi pomenilo 90 stopinj)        

Kot: 45°          

Orbis: 2°         

Izračun: 360°:8 = 45°

Moč: šibak

Kadar sta dva planeta povezana v kotu 45°, povezujeta s tem istočasno dva različna elementa iste polaritete. Ker je aspekt izredno šibak, oseba niti ne čuti, da si dve sili nasprotujeta. Ko se pa tega zaveda, jih lahko združi tako, da nastane harmonija.

Primer »Merkur polkvadrat Mars« - kaže notranjo napetost in razdraženost na področjih, kjer stojita planeta. Ko si oseba poskuša ustvariti bolj mirne okoliščine, postane ta aspekt pozitiven in napetost izgine.

KVINTIL (72°) Q in...

Kvintil

Simbol ali

Kot: 72,5°        

Orbis: 2°         

Izračun: 360°:4,9 = 72,5°      

Moč: šibak

Sonce kvintil Jupiter: Ta človek najde svoj lasten način vedenja, ki mu omogoča več miru in možnost rasti. Njegov stil je popolnoma svojstven,lahko bi celo rekli "originalno unikaten" (pogosto imajo ta aspekt filmski igralci)

...in BIKVINTIL         (144°) BQ
To sta aspekta, ki v astrološki karti pripovedujeta predvsem o talentih in znanjih, ki jih ima človek.

Nek aspekt je eksakten (natančen, točen) takrat, ko se razdalja med planetoma ujema s kotno meto. Učinkuje pa tudi, če kotna razdalja ni povsem natančna (opisano na začetku). Glede na vrsto aspekta se lahko razlikuje od idealne vrednosti. Označujemo ga z črko "n"
Približujoč se aspekt: hitrejši od planetov se približuje natančnemu aspektu, označujemo s črko "p" (aplikativni)
Oddaljujoč se aspekt: hitejši od planetov se pomika iz natančnega aspekta, označimo ga s črko "o" (separativni)
Neaspektirani planeti so po definiciji tisti, ki nimajo aspektov prvega reda. Takrat planet deluje neposredno in ni vpet v osnovno mrežo

Bikvintil

Simbolali 

Kot: 144°        

Orbis: 2°         

Izračun: 360°:2,5 = 144°      

Moč: šibak

Za ta aspekt meni večina astrologov, da je pozitiven, vendar pa ni vedno tako. V nekaterih primerih kaže na skrito zoprnost.  Ocena o tem, kako močen je njegov vpliv zahteva izostren čut astrologa in veliko spretnosti.

Poldrugikvadrat

 

Simbol:

Kot: 135°        

Orbis: 2°         

Izračun: 360°:2,6 = 135°      

Moči aspekta: šibak

Osnovni pomen: pokaže težave

 

Pri konkretnih dogodkih pripelje do manifestacije. Povezava med dvema planetoma vodi do različnih aktivnosti, ki prinašajo pozitivne dogodke. S preteklimi dejavnostmi se raziskuje ta aspekt tako, da konec koncev spoznamo celotno sliko preteklosti in razumemo posledice našega dejanja. Pri osebi, ki se ne zaveda lastnih konfliktov, ji lahko uidejo dogodki izpod kontrole. Po Keplerju naj bi pomenil ta aspekt motnje ali obremenitve.

Obstaja pa še druga razlaga tega aspekta po kateri ima ta aspekt zaviralen in zavlačevalen vpliv. Lahko ga bi primerjali s starimi, nezaceljenimi ranami, ki se vedno znova odpirajo. Drezanje v odprte rane je pa silno boleče, zato se tu oseba tega čimbolj izogiba in težko razreši svojo lastno problematiko. V večini primerov se to dogaja podzavestno.