Posebne oblike aspektov

VELIKI TRIKOTNIK                           

Tukaj skupina treh trigonov povezuje planete na pozitiven in neproblematičen način. Taka  aspektna skupina pomeni veliko notranjo trdnost, harmonijo in ravnotežje, ki pa se ne izraža vedno tudi navzeven. Še posebej je temu tako takrat, če v njem ni osebnih planetov in to predstavlja nekakšno spečo situacijo (človek je sam v sebi zadovoljen).
Taka aspektna struktura bo najbolje delovala, če bo podprta s kakšnim T-kvadratom, ki bo ustvarjal ravnovesje. Opozicija pa bo dodajala odločnost in pogum.

Tvorba: 3 x 120° (trigone)         Dovoljeni orbis: 5°-

 

Aspekt Veliki Trigon ali Lotosova konstelacija imamo tedaj, kadar so tri planeti povezani s 3 Trigoni, torej trikrat 120 stopinj in stojijo v istem elementu ( zemlja, voda, ogenj, zrak). Astrologi pravijo temu aspektu tudi "TRIKOTNIK TALENTOV", ki ga je lastnik dobil že tako rekoč ob rojstvu. trigoni so harmonični, stabilizirajo in podpirajo, vendar je oseba nagnjena k lenobi in se izogiba konfliktom. Oseba s takim trigonom se počuti dobro, zadovoljena je in v sebi čuti mir. Večkrat v življenju ima tudi leno obdobje. V elementu zemlji daje osebi visoko razvito senzibilnost in sočutje za druge ljudi. V ognju bo oseba precej samozavestna, lahko ji zaupamo in njeno optimistično mišljenje bo nepremagljivo. V zraku je oseba izrazito intelektualna, ter ima zelo dobre razvite komunikacijske sposobnosti. Slaba stran velika trigona je ta, da ji manjka rahla napetost, ki bi ji dala vzrok za motivacijo, da bi iz svoje nadarjenosti nekaj naredila in koristno zase uporabila. Tako se po navadi pri taki osebi ne pokaže na tem področju nadarjenosti, čeprav bi to pričakovali. Velikokrat ugotovimo, da tega žal ni izkoristila. Imamo tudi Manjši Trigon, ki je oblikovan ravno tako iz treh planetov, ki so med seboj povezani z enim trigonom (120 stopinj)  in dveh sekstilov (60 stopinj), vendar ni tako močan kakor veliki trigon.  

Ta aspekt pokaže zelo optimističen in brezskrben značaj, ki je zelo samozavesten, ima vero in inspiracijo in se počuti varovan, vendar z nevarnostjo stagnacije in pomanjkljivosti elana. Po navadi dolgo potrebuje, da začne z nečem, ki se je sicer že pojavila kot ideja, vendar jo ne uresniči takoj, ampak jo zavlačuje. Po statistiki imajo ta aspekt največkrat slavne osebe. Še eno lastnost mu pripisujejo - izogiba se težavam in konfliktom.

ZMAJ                                             

Zmajsko strukturo sestavlja veliki trikotnik, ki se nadaljuje še z dvema sekstiloma in planet, ki je vpleten ima glavno težo. Okoli njega poteka večina življenjskega dogajanja. Zmaj sodi med najbolj produktivne aspektne skupine in kaže veliko notranjo motiviranost in hkrati tudi na dobro možnost zunanje manifestacije le-te.

 

Tvorba: 3 x 120º (Trigoni), 2x 60º (Sekstila) in  1x 180º (Opozicija) 

Dovoljeni orbis: 6°

 

Slika: Zmaj

 

Harmoničen aspekt. Stimulativna neprisiljenost in motivirana kakovost lahko z opozicijo deluje kot potencial za izpolnitev želja. Opozicija kaže življenjsko smer. Aspekti tega zmaja so težavni. Oseba ima sicer močno vztrajnost in bo šel premišljeno skozi svet. Življenje je po navadi polno frustracije, dokler se ne nauči, uporabiti svojo moč zavestno, nakar lahko doseže tudi nemogoče cilje.

Obstaja še druga razlaga - In sicer se tu daje pomen planetu, ki sprejema sekstil od dveh drugih planetov. Ta služi kot dostop za kreativnega izražanja v zunanjem svetu, ki ga pokaže veliki Trigon. Iz tega sledi, da pokaže pot do večjega uspeha v življenju.

 

T-KVADRAT                                   

Sestavljata ga dva planeta v opoziciji, ki sta hkrati oba aspektirana s kvadratom na tretjega. To je zelo napeta in dinamična struktura. Planet na vrhu predstavlja strelovod, skozi katerega se vse dogaja. V določenih primerih pa taka struktura predstavlja tudi zavrtost, odvisno od celotne natalne karte posameznika. Če je kateri planet personaliziran T-KVADRAT deluje močneje.

Tvorba: 2 x 90°  in 1 x 180°    

Orbis: 8°

          do 3° je močen

          med 4° in 8° šibek

 

 

 T-Kvadrat  najdemo takrat, kadar  oblikujejo tri planeti 1 opozicijo in dva kvadrata. Torej dva planeta, ki stojita v opoziciji oblikujeta istočasno dva kvadrata k tretjemu planetu. Izgleda pa tako kot vidite na sliki (glej zgoraj). Aspekt je visoko dinamičen, kaže na kup konfliktov, nemirnosti in stanje neugodja. Oseba bo zelo energična. Zanj pomeni vsak izziv tudi življenjski izziv. Vse tri energije planetov je potrebno zavestno skupaj uporabljati. Večkrat se zgodi, da oseba ne more istovetiti s planetom, ki stoji v točki nasproti planetom, katera dva oblikujeta kvadrat. Šele, ko se nauči uporabljati energijo, lahko premaga in koristi močno energijo T-kvadrata. Energija T-kvadrata je zaradi kvadratov tako rekoč v ujetništvu ali pa "stoji v napetosti". Razrešitev take energije po navadi reši oseba šele veliko kasneje v življenju. Možna rešitev k boljšemu ravnanju s T-kvadratom najdemo na nasprotni strani četrti točki, ki leži nasproti središča T-kvadrata . Po navadi sili T-kvadrat tudi k temu, da se oseba posebno trudi, da bi na določenem področju bila posebno uspešna. Če stoji eden od planetov v konjunkciji z nekim četrtim planetom, mora ta isto tako oblikovati kvadrat k ostalim planetom T-kvadrata. Planet v središču je tisti, ki oblikuje kvadrat k ostalim planetom. Opomba: Ker je dovoljen orbis 8 do 10(10 pri Soncu), ne izgleda vedno tako kot lepa črka T. Sicer pa najdemo ta aspekt najpogosteje pri izredno uspešnih osebah. Aspekt se izraža kot velik pritisk, v obliki stalnih konfliktov, negotovosti in notranjih blokad, ter tudi v obliki neprestanih hudih težavah v odnosih, in sicer so opisane te težave na na tistem področju, kjer stoji planet središča. Nasprotna točka od tega središčnega planeta (ki je prazen). Angleži ga imenujejo "prazna stran", nudi rešitev tega konflikta, pri tem ocenimo znamenje in hišo.

VELIKI KRIŽ ALI VELIKI KVADRAT       

Ta aspektna struktura ni pogosta, vendar pa je izredno močna. Sestavljajo ga štirje planeti v razdalji 90°,  tako da oblikujejo dve opoziciji, ki sestavljata križ. Gre za velike napetosti, za katere ne najdemo pravega izhoda. Razpeti smo na štiri področja življenja, ki jih moramo enakomerno in stalno zadovoljevati, da bi lahko vzdrževali ravnotežje.  Taki ljudje morajo vložiti veliko napora in truda v življenju in dobesedno delajo čudeže. Če se borijo tudi ogromno dosežejo. Zelo naporna zadeva. Precejšno vlogo ima pri tem vrsta kvalitete v kateri so planeti, zato ločimo še:

Kardinalni veliki križ je precej zaviraln, saj želi človek odpreti energijo, pa mu je preprečeno.

Fiksni veliki križ tukaj so ljudje zaradi trmoglavosti sebi najhujši sovražniki

Spremenljivi veliki križ pogosto povzroča zmedenost, saj se želi človek prilagoditi drugim, vendar mu to ne uspeva.

 

Tvorba: 4 x 90° (kvadrate) in 2 x 180° (opozicija)        

Orbis: 4°

 

 

 

O velikem kvadratu ali velikem križu lahko govorimo tedaj, da je prisoten v horoskopu, kadar oblikujejo 4 planeti med seboj 4 kvadrate in 2 opoziciji in so povezani med seboj v obliki kvadrata. Veliki kvadrat kaže na veliko notranjo napetost, oseba postane robustna, robata in protislovna.  Sicer ima velik potencial možnosti, vendar se v toku njenega življenja sooča vedno znova s problemi in težavami. Nekatere osebe pravijo, da se jim "zdi življenje, kot začaran krog iz katerega ne vidijo izhoda". Energija, ki je vezana s tako izredno napetost, je za lastnika velikega kvadrata izredno težavno. Po navadi ima težave že pri izražanju. Kaže tudi, da se lovi, kadar bi hotela kaj povedati, vendar ne ve kako bi to storila. V sebi čuti veliko napetost, ki se pogosto tudi pokaže v načinu življenja, katero je razgibano in izredno živahno. Oseba doživlja večkrat veliki zunanjih in notranjih nasprotovanj in uporov, za katere ne razume zakaj pride do tega. Čeprav ima oseba te težave, je zanimivo, da ima veliko moč, ki ji pomaga živeti s to težavo. Osvoboditev takih težav pripelje človeka končno do posebne zmage in dosežkov.

 

PRST USODE ALI BOŽJI PRST                 

To je stresna razporeditev planetov. Planet v opoziciji je hkrati v petšestinu z dvema drugima planetoma, ki sta v polsekstilu . Lahko rečemo, da struktura simbolično kaže pot oz. smer, ki naj bi jo človek našel ali izbral. Je pa taka struktura vir velikih stresov in tudi zdravstvenih preizkušenj v življenju. Predstavlja veliko nelagodnosti, brez vidnega in jasnega razloga.

 

 

Tvorba: 2  x 150º (Inkonjunkcije) in 1 x 60º (Sekstil) 

Dovoljeni orbis: 3°

 

 

Jod je sestavljen iz 1 sekstila in dveh kvinkunksov (inkonjunkcije). Planeti s katerim tvorita planeta, ki stojita v medsebojnem aspektu sekstila so hitrejša od planeta do katerega tvorita aspekt kvinkunksa Pravimo, da je ta planet v žarišču. Ta opisuje motivacije kaj je vzrok za napeta (zunanjost) značaj človeka, ki jih povzročita kvinkunkski. Ti kvinkunkski izvajajo pritisk na posameznika, čigava ultimativna vrednost je v intuitivnem soočenju z ovirami, ki ga branijo, da bi bil optimalen. Pogosto pride do navidezne »usojene« krize, ki povzroči nato dramatične spremembe. Te se nato opazne tako po zunanjosti, kot tudi po popolnoma novi usmeritvi: Temu sledi tudi nova pridobljena zavest nato ta človek lahko uporabi za izboljšave na socialnem področju, ki jih opisujeta planeta v sekstilu. Druga možnost pa je da jo uporabi na osebnem področju in sicer v tisti hiši ki je nasproti od planeta do katerega druga dva planeta tvorita kvinkunks. To točko imenujemo točko reakcije

 

Jodova figura kaže na veliko napetost. Za njo se skriva talent in poklicanost. Učinek take figure kaže po navadi na družinske težave, ki je povezana s celo družinsko generacijo in se vleče od roda na rod. (Mimogrede velja to tudi za planet, ki je neaspektiran v horoskopu). Osebe z jodovo figuro so že od malega posebneži ali outsiderji. V mladosti se soočajo z negotovostjo in občutkom, da so drugačni, da ne sodijo v ta svet ali pa mislijo, da so se prezgodaj rodili. Možnost, da zaidejo v problematične in brezupne situacije je znatno večja, kot pri drugih, zato se pogosto vprašajo: "Zakaj se ravno to meni dogaja?" Po navadi igrajo taki ljudje specialno vlogo v življenju, posebno v situacijah, ker sledi preobrat, ali pa se začne nov razvoj

STELIJ                                      

S to besedo označujemo skupino planetov treh in več, v enem znamenju ali hiši. Na splošno planeti poudarijo značilnosti znamenja in hiše, ki je tako močno zasedena. Močni steliji predstavljajo tudi neravnovesje, ne le v sončnem sistemu (pogosto so vzrok potresov), ampak tudi v človeku samem

Kot: večkratni 0°(360°)  

Orbis: 6°-8°;  Soncu in Luni 10°         

Izračun: 360°:1 = 360°

 

 

 

Posebna oblika konjunkcije je stelij. Kar pomeni konjunkcije več planetov ali senzitivnih točk. Stelij pomeni večkratne konjunkcije najmanj treh ali več planetov. To je precej energično fokusiranje planetov. Težišče takega močnega aspekta daje izredno nadarjenosti na področju, kjer pade aspekt, vendar pa kažejo tudi enostranskost. V astrologiji tak Stelij smatramo za središče horoskopa in ji zato posvečamo posebno pozornost. Pri nekaterih horoskopih v katerem imamo večinoma planetov le na eni strani, imenujejo tako strukturo »škaf«. Ni redko, da imajo zelo nadarjene osebe več kot samo tri planete v konjunkciji. V nekaterih primerih se taki konstelaciji reče tudi Satelicijum.

 

Veliki sekstil

Tvorba: 6 x 60º (Sekstili) in 3 x 180º (opozicije)   

Dovoljeni orbis: 6°

 

 

 

Veliki sekstil izraža dober potencial, čeprav tak človek po navadi v to dvomi. Ta aspektna tvorba poveča karizmo lastnika tega aspekta.  Poveže ga z okolico in z nagnjenostjo, da konstruktivno usmerja različne priložnosti in talente, ki jih pokažejo Trigoni. Te usmerja na zunanji svet ali na področja ki se zelo pogosto povezana z socialnimi vzroki ali stanjem, vendar pa se more varovati nevarnosti, da jih ne zlorabi zaradi manjkajoče disciplinirane marljivosti .