POIMENOVANJA PODJETIJ

 

V občini Medvode je glede na razpoložljive podatke iz leta 1995 registriranih 1127 podjetij, družb, organizacij. Na javnih napisih naravnost izstopajo podjetja, trgovine, restavracije ali gostilne, ki imajo pretežno neslovenska imena. Zanimalo nas je, koliko zasebnih podjetij je poimenovanih s slovenskim in koliko s tujimi imeni.

 

Ugotovile smo, da je z imenom in priimkom, včasih tudi z dejavnostjo, poimenovanih 444 podjetij. Približno polovica podjetij pa ima v svojem imenu vsaj eno tujo besedo.

 

Tuja poimenovanja izhajajo predvsem iz angleškega jezika in so precej neizvirna. Zdi se, da ljudje za svojo dejavnost raje izberejo angleško oznako dejavnosti, verjetno v prepričanju, da se bo blago na ta način bolje prodajalo, da bo bolj cenjeno, predvsem mladi pa bodo še raje zahajali v lokale, če bodo ti nosili tuja »zveneča« imena.

 

V poimenovanjih podjetij uporabljajo angleške besede. Nekatere besede lahko prevedemo v slovenski jezik, nekatere pa so tudi skovanke večih angleških besed, zato prevode le-teh puščamo odprte.

 

Izstopajo besede MIX, TRADE, znak za in &, DESIGN, COM, PRO.

 

international mednarodni J&S International d.o.o.
condor kondor J-condor Medvode
mix mešanica, mešana tvorba Joma mix Medvode, Panmix Sp. Pirniče, Alma mix d.o.o. Medvode, Almamix Medvode
impex uvoz-izvoz K.I.T. Impex d.o.o. Medvode
trade trgovati Ka trade Medvode, Kalan trade Medvode, Magno trade, Miha trade Medvode, Toy trade, Tritrade, Roto trade INC, Twin trade, Ani trade Medvode, Intrade Medvode, Intermag trading
kapex   Kapex Madvode
koin kovanec Koin Medvode
& znak za IN Keber & Dumitel Medvode, Konfin-Lušin & Co. Zg. Pirniče, M & N company buletinac Medvode, V & M Goričane, TR & TR Medvode, Šterk & Co., A & O Medvode, Marketing Peternel & Co.
know-how vedeti-kako, pri nas znamo Know-How d.o.o. Zg. Pirniče
konfin   Konfin-Lušin & Co. Zg. Pirniče
lenco   Lenco d.o.o. Medvode
design oblikovanje Les design Zg. Pirniče, Markdesign Medvode, Aranžerski studio design Ljubljana
com   Lescom Medvode, Mar-Com-Mar Medvode, Merrycom co. ZDA predstavnik, Senacom LJ, Stancom Smlednik, Senica com
company podjetje M&N company buletinac Medvode
magic čarovnija Magic Bum Medvode
style stil, slog Markstyle Smlednik
market trgovina Max-Market Medvode
meb   Mebles Medvode
fit   Medifit fitnes sisteni d.o.o.
medual   Medual Medvode
midwest srednji vzhod Midwest Sušnik Ciril Medvode
Mobydick   Mobydick Medvode
nass   Nass Sp. Pirniče
notis   Notis Sp. Pirniče
onglass na steklu, na tekočem Onglass Medvode
ormus   Ormus Medvode
overall čez vse, presega vse Overall Medvode
line linija Pavlič-line Medvode
planis   Planis d.o.o. Sp. Pirniče
preless   Preless Medvode
pro   Pro Fit Medvode, Protec Ljubljana
color barva ZSSS SNG color, Color P. V. Medvode

 

 

Iz drugih jezikov (italijanskega, francoskega…).

 

numero številka, število Numero Medvode
primus prvo Primus Cad Cam sistemi Medvode
faksmile   Odprti Faksimile d.o.o. Medvode
sierra   Sierra d.o.o.
runa   Runa Medvode
sigma   Sigma d.o.o.
boutique modna trgovina Boutique Patricia
aqua voda 200 Aqua Medvode

 

 

 

 

Nekaj primerov tujk.

 

transport prevozništvo Maki transport Medvode
dizajn oblikovanje Madizajn Medvode
finance   Jenko Ivanka 01 finance
kom   Mikom Vikrče

 

 

 

 

 

Nekaj primerov slovenskih poimenovanj:

 

okrepčevalnica Jezeršek Franc Okrepčevalnica, Kraš Milan Premična okrepčevalnica, Križaj Ana Okrepčevalnica, Križaj Valentin Okrepčevalnica, Perovšek Marko Okrepčevalnica, Prestor Igor Okrepčevalnica
elektroservis Jezeršek Rajko Elektroservis
svetovanje Jovič Ljubo Svetovanje, Lah Igor Svetovanje in…
prevoz Jurinič Stjepan Prevoz, Kobe Peter Prevoz, Mašič Sulejman Prevoz blaga, Okanovič Osman Prevoz potnikov
trgovina Jakopič Andrej Trgovina, Jenko Helena Trgovina, Jurma-Rotar Barbara Trgovina, Kokalj Petra Trgovina Kokalj, Lipič Bojana Trgovinska…, Ločniškar Vanja Trgovina, Miklavčič Lenka Trgovinske, Milatovič Milija MLM Trgovina, Mlakar Nada Trgovinska storitve, Mrak Janez Trgovina Mrak, Novak Jožica Trgovina Čitanka
mizarstvo Jamnik Vinko Mizarstvo, Kajžer Andrej Mizarstvo, Kuralt Helena Mizarstvo, Ločniškar Jože Mizarstvo, Merjasec Branko Mizarstvo,  Merjasec Leon Mizarstvo, Meznarič Jože Mizarstvo, Mrak Janez Mizarstvo, Novak Ladomir Mizarstvo, Pregrad Roman Mizarstvo
avtomehanika Jakše Borut Avtomehanika
proizvodnja Jamnik Igor Proizvodnja kuhinj. pohištva
podjetništvo Jamnik Matjaž Podjetništvo, Menegalija Stanislav Podjetništvo
zidarstvo Jančar Pavel Zidarstvo, Jenko Franc Zidarstvo, Košenina Janez Zidarstvo, Lovrenčec Zdravko Zidarstvo, Mrak Jožef Zidarstvo, Potočnik Jože Zidarstvo
slikopleskarstvo Janežič Milan Slikopleskarstvo, Mištrafovič Ilija Slikopleskarstvo, Novak Janez Slikopleskarstvo
popravila Janežič Vincelj Popravila, Knez Saša Popravilo električnih…, Ločniškar Silvo Popravilo, Luzar Pavel Popravilo
frizerstvo Jeraj Darka Frizerstvo, Kovačec Klavdija Frizerstvo, Plazar Bogomir Frizerski salon
prevozništvo Kalan Andrej Prevozništvo, Koprivec Ivan Avtoprevozništvo, Ločniškar Drago Avtoprevozništvo, Ločniškar Zoran Avtoprevozništvo
cestni tovorni promet Kalan Valentin Cestni tovorni promet, Kobe Aleš Cestni tovorni promet, Koželj Anton Cestni tovorni promet, Kuralt Branko Cestni tovorni promet, Mijatovič Pejo Cestni tovorni promet
vzdrževanje Karmel Jakob Vzdrževanje
pletiljstvo Maechtig Alenka Pletiljstvo
parketarstvo Pravst Boris Parketarstvo, Pravst Boris Parketarstvo
gostilna Kerbelj Marija Gostilna, Ločniškar-Korošec Marija Gostilna, Mahne Janez Gostilna, Prosek Kristina Gostilna
bistro, bife Klančer Borut Bistro, Kozjak Rozalija Bife
kovinostrugarstvo Knez Janez Kovinostrugarstvo
oblikovanje Kogoj Suzana Oblikovanje
zaključna dela Kolar Marjan Zaključna dela
ključavničarstvo Konjar Doran Ključavničarstvo, Lipič Janez Splošno ključavničarstvo
cvetličarna Konjar Jožica Cvetličarna
livarstvo Kopač Janko Livarstvo, Muhin Vekoslava Livarstvo
avtotaxi Kordiš Kajtimir Taxi, Kos Safet Avtotaxi, Nuhijev Jakob Avtotaxi, Pevc Tončka Avtotaxi
ogrevanja Kosec Tomaž Montaža ogrevanja
čiščenje Košir Franc Strojno čiščenje
vgrajevanje Kozjek Štefan Vgrajevanje…
izletniška Kračmen Sonja Izletniška…
posredništvo Krapež Karin Posredništvo, Mihovec Matej Posredništvo, Novak Peter Turistično posredovanje
kmečki turizem Kristan Marjan Kmečki turizem
picerija Križaj Robert Picerija Hitri
sprejem gostov Krušec Ana Sprejem gostov
avtoelektrika Kuralt Dušan Avtoelektrika, Mravlje Darko Avtoelektričarstvo
ključarstvo Lampič Pavel Strojno Ključarstvo
orodarstvo Lotrič Marijan Orodjarstvo
avtokleparstvo Luštrek Tomaž Avtokleparsto
galanterija Mali Marija Kovinska galanterija
optika Mali Tone Optika
keramičarstvo Malič Dušan Keramičarstvo, Mišmaš Bojan Keramičarstvo
izdelovanje Malovrh Dominik Izdelovanje
elektromehanika Meden Anton Elektromehanik
avtonega Meglič Drago Avtonega
kleparstvo Merjasec Anton Kleparstvo
računovodstvo Milač Maja Računovodska
obrtne storitve Nagode Simon Obrtne storitve
zabavi park Nemeček Herman Zabavni park
steklarstvo Omanovič Marjan Steklarstvo
priprava Pihlar Tomaž Priprava poda
kleparstvo Podakar Bojan Kleparstvo, Polak Emil Kleparstvo

 

Se vam zdi, da smo v Sloveniji?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeri zanimivih slovenskih poimenovanj

 

Najbolj nas je (v negativnem smislu) presenetilo dejstvo, da so prebivalci Medvod (najbrž pa je stanje podobno tudi po drugih slovenskih občinah) pri poimenovanjih svojih podjetij precej neizvirni. Tako namesto imena, priimka in vrste dejavnosti redko najdemo podjetje z zanimivim imenom, ki izstopa. Našle smo nekaj primerov:

 

Divji petelin (gostinski lokal)

Štiri mačke (lokal s pijačo in slaščicami)

Kužmuc (skovanka besed kuža in muca, veterinar in trgovina za male živali)

Zala (cvetličarna)

Cekarček (trgovina z živili)

Hotel Kanu

Bistra (čistilnica)

Čitanka (trgovina s šolskimi potrebščinami)

Šolar (trgovina s šolskimi učbeniki)

Nogavička (trgovina z nogavicami)

Žeja servis (lokal s pijačo)

Bober (trgovina z živili)

Ajda (trgovina z živili)

Bar Hitri (gostinski lokal)

Vihra (gostišče)