Vinica 50, 8344 Vinica, tel: 07/3647 100, E-naslov:  o-vinica.nm@guest.arnes.si
Dogodki:
IZBOR UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV