DOKUMENTI

 

Hišni red Šolska pravila
Pravilnik o vzgojnih ukrepih Vzgojni načrt
Načrt preprečevanja pandemične gripe Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode
Zakon o šolski prehrani PRIJAVNICA Pravila o šolski prehrani
PUBLIKACIJA 2012-2013  
IZBOR UČBENIKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV

IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO2013/2014 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV