Na dnu so starejše povezave, aktualna spletna stran se nahaja na naslovu:
http://www.os-kutezevo.si
VHOD ENTER
naslov
address
Podatki o ustanovitelju:
 Osnovno šolo PODGORA je ustanovila Občina ILIRSKA BISTRICA z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovne šole PODGORA KUTEŽEVO dne 26.04.1997, kar je bilo objavljeno v Uradnih objavah časopisa Snežnik, dne 12.06.1997, ki je začel veljati osmi dan po objavi, to je dne 20.06.1997.

S svojo vzgojno izobraževalno dejavnostjo uresničuje in zagotavlja potrebe po osnovnošolskem izobraževanju in vzgoji ter varstvu predšolskih otrok na svojem območju.  Šolski prostor je določen z aktom o ustanovitvi in obsega 10.000 m2, v okviru katerega šola prevzema odgovornost za učence. Leži med cestama Il. Bistrica – Zabiče in Betula – Kuteževo. Zahodni del je razmejen s podpornim zidom na parkirišču, na severu pa z robom gozda, ki sega do brega reke Reke.

Uradni naslov za el. pošto (E-mail) o-podgorakut.po@guest.arnes.si
Elektronska pošta za šolo (E-mail for school) ali za avtorja  strani (for author)