ORGANIZACIJA DELA

DELAVCI ŠOLE

Razredna stopnja

Razred Učilnica      Učitelj Št. učen-

cev

 
1. a 12 Elizabeta Kompara Suzana Morel 18  
1. b 13 Nives Kalister, Andreja Milavec 17  
2. a 9 Darja Košir 15  
2. b 10 Milena Požar 14  
3. a 11 Zorica Nedeljkovič

 

24  
4. a 7 Zarja Švajncer 21  
4. b 8 Nataša Lulik 19  
4. c 14 Martina Rebec 19  
4. A 6 Martina Sedej Filipčič 17  
4. B 3 Sonja Česnik 18  
           

Podaljšano bivanje

Razred Učilnica Učitelj št. učencev  
1. r. 13 Nadja Jurca 28  
1. r.

2. r

10 Breda Kovač 24  
3. r.

4. r.

11 Terezija Kogovšek 24

 

 
3. r.

4. r.

7 Milica Prodanović Grginič 21  
3. r.

4. r.(8)

 

14 Suzana Vidmar 21  

PODRUŽNICE

  Razred Učitelj Število učencev  
Bukovje 1. r.– 2. r. Vilma Kernel 6  
  3. r. ,4. r. Tjaša Repnik 6  
Planina 1.­ r.-- 2. r. Tamara Pavlovič,

Vesna Mramor

17  
   » 3. r.-- 4. r. Franka Košmer 14  
  4. r. (8) Nevenka Trenta 8  
Bukovje PB Maja Slejko 16  
Planina PB Brigita Blaško 18  
Planina PB Tanja Primc Jarić 10  
Studeno 2., 3. r. Tina Primc 5  

Predmetna stopnja

Razred Razrednik Predmet Število učencev Učilnica
5. A (8) Vida Udovič BIO/KEM/NAR 17 46
5. B (8) M. Penko Šajn BIO/GOS/NARr 16 32
5. C (8) Jasna Kožar ŠVZ 21 39
7. a Romana Harmel LVZ/GEO 16 50
7. b Janja Arsenović MAT 21 37
7. c Lidija Križman TJA 21 38
8. a Darja Gorup ZGO/DIE 21 33
8. b Mitja Muha ŠVZ 21 35
9. a Karmen Marolt MAT/THV 21 34
9. b Mirela Bubnič GEO/SPD/DIE 17 5
9. c Erika Koren Plahuta SLO 16 40

Učitelji – ne razredniki

Učitelj Predmet Uči razrede
Andreja Mlakar SLO 5., 8., 9. r
Nada Likon THV/FIZ 5., 9. r
Majda Možina MAT/FIZ 5., 9.r
Helena Vekar GOS 5., 8., 9. r
Tamara P. Debevec TJA 4., 5., 7., 8., 9. r
Breda Šraj NP slo/DSP 9. r
Klara Lukan Žilovec TJA./DSP 8., 9. r
Janez Podgoršek ŠVZ 4., 5., 7., 8., 9. r
Barbara Dolgan GVZ 4., 5., 7., 8.,9. r
Božena Jenček DSP/IUP/  
Mateja Šepić SLO 8., 9. r
Nevenka Mlinar TII 7., 8., 9. r

Drugi strokovni delavci

Lea Trebec  Tomažič Pedagoginja 7.00–14.00
Martina Kuzman Psihologinja 7.00–14.00
Nevenka Mlinar Bibliotekarka 7.00–14.00
Anton Perenič Računalničar 7.00–14.00
Breda Šraj učna pomoč slo/knj 7.00–14.00
Mojca Simičak defektologinja 7.00–14.00

Vodstvo:

Sabina Ileršič Kovšca - ravnateljica - sabina.ilersic@guest.arnes.si

Vladka Lavsegar - pomočnica ravnateljice - os.antona-globocnika-po@guest.arnes.si

Tajništvo:

Damijana Repe – tajnica - damijana.repe@guest.arnes.si

Tu boste lahko urejali vse administrativne zadeve- potrdila o šolanju, vpisi in izpisi otrok …

Računovodstvo:

Marina Vidmar – računovodkinja - projekt5.ospoag@guest.arnes.si

Anja Zemljič – blagajničarka,  knjigovodja - anja.zemljic@guest.arnes.si

Tu boste lahko urejali vse finančne zadeve: plačila malic in drugih stroškov, potrdila za  nezgodna zavarovanj, odjave in prijave malic in kosil na (05 7000 313 oziroma 05 7000 314).

Tehnični delavci:

Pepi Krašna – hišnik/vzdrževalec,

Iztok Fidel- hišnik/vzdrževalec

Vzdrževanje vseh objektov in naprav, prevoz kosil in prevoz otrok na tekmovanja …

Kuhinja:

Marjetka Bauman – razdeljevalka hrane

Milanka Vukajlovićrazdeljevalka hrane, čistilka

Priprava in razdeljevanje malic, razdeljevanje kosil

Na podružnicah skrbijo za malice in čistočo:v Bukovju Radojka Konig, v Planini Romana Poljšak, v Studenem Andrejka Milavec.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Čeprav je šola namenjena pridobivanju znanja, pa za otroka obenem predstavlja prostor, kjer se uči živeti z drugimi tudi drugače kot v varnem domačem okolju. Med šolanjem otrok postopno prehaja iz obdobja igre v življenje z obveznostmi. Šolska svetovalna služba je na tej poti spremljevalec, ki poskuša pomagati, ko zmanjka moči, ali usmeriti v pravo smer, ko se zdi, da se vse poti in rešitve izmikajo.

Pomoč v svetovalni službi lahko poiščete starši, učenci ali učitelji, ko naletite na probleme, ki se odražajo v učni uspešnosti otroka, psihičnem počutju ali izstopajoči vzgojni problematiki.

Šolsko svetovalno službo vodita pedagoginja Lea Trebec  Tomažič in psihologinja Martina Kuzman. Pomaga jima tudi defektologinja Mojca Simičak. Vse tri strokovne delavke  sodelujejo z učitelji ter vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in vrednotenju  razvoja šole, nudijo pomoč učencem z učnimi in vedenjskimi težavami, organizirajo in izvajajo poklicno usmerjanje, povezujejo šolo s humanitarnimi in strokovnimi organizacijami. Pedagoginja ureja tudi socialno problematiko naših učencev in nudi pomoč v smislu pravilnega vzgojnega ravnanja z učenci ter svetuje učencem in staršem.  Psihologinja vodi tudi aktivnosti odkrivanja nadarjenih učencev in delo z njimi.