OMREŽJE

KOMUNICIRANJE - poveš, napišeš, pomahaš,...
Informacijo predstaviš s podatki in jo po mediju pošlješ proti prejemniku.

RAČUNALNIŠKO OMREŽJE

Z večanjem števila računalnikov se je kmalu pojavila potreba po prenašanju informacij iz enega na drug računalnik. Najpreprostejši in še danes zelo priročen način prenašanja informacije z enega na drug način je z uporabo gibkega diska oz. diskete. Vendar pa se pri tem načinu zatakne takoj, ko sta računalnika med sabo oddaljena več kot doseg roke. Zato so se kmalu razvile tudi druge metode prenašanja informacij med dvema (ali več!) računalniki. Tako se je pojavila potreba po računalniškem omrežju. In kaj je računalniško omrežje? Računalniško omrežje je način, kako lahko dva ali več računalnikov pripravimo do tega, da komunicirata med sabo, oz. “se pogovarjata po elektronski poti”.

Glede na oddaljenost računalniških enot ločimo KRAJEVNO in GLOBALNO omrežje.

KRAJEVNO

GLOBALNO