Prosti pad in navpični met - vaja

1. Kolikšno hitrost doseže kroglica po 4 sekundah prostega padanja?

R: v = m/s

2. Opeka pade zidarju iz rok. V kolikšnem času doseže hitrost 3 m/s?

R: t = s

3. Z vrha stavbe spustijo zidak.
a) S kolikšno hitrostjo zadene tla, če izmerijo, da je čas padanja 3 s?

R: v = m/s

b) Kako visoka je stavba?

R: s = m

4. Z vrha 45 m nebotičnika spustijo strešnik. Po kolikšnem času in s kolikšno hitrostjo zadene tla?

R: t = s v = m/s

5. Koliko časa je padalo železno vedro v 20 m globok vodnjak

R: t = s

S kolikšno hitrostjo je zadelo dno?

R: v = m/s

6. Kroglico vržejo navpično navzgor s hitrostjo 25 m/s. Kolikšna je njegova hitrost po času 2 s?

R: v = m/s

7. Miha vrže kamen s tal navzgor s hitrostjo 30 m/s.
a) Kolikšno višino doseže?

R: h = m

b) S kolikšno hitrostjo pade nazaj na tla?

R: v = m/s

8. Žogico vržemo navpično navzgor s hitrostjo 25 m/s. Kolikšna je njena hitrost po 2 sekundah?

R: v m/s

Naloge sestavila Jožica Murovec

C Viljenka Šavli
15.12.00