DEVETLETNA OŠ - matematika 7. razred - nivojski pouk

 

PROCENTNI RAČUN – 3. ZAHTEVNOSTNA RAVEN  

V naslednjih  interaktivnih nalogah boš utrdil(a) zapisovanje ulomkov in  decimalnih števil z odstotki, grafično ponazarjanje odstotkov, računanje dela celote, če poznaš celoto in delež izražen v % , odčitavanje deleža v odstotkih iz diagrama ter reševanje besedilnih nalog v katerih boš iskal del, če poznaš celoto in procentno mero

 

1. GRAFIČNO PONAZARJANJE ULOMKOV
2. ZAPIS ULOMKA Z ODSTOTKI
3. RAČUNANJE DELA CELOTE
4. PONAZARJANJE ODSTOTKOV Z DIAGRAMI
5. BESEDILNE NALOGE - rešuj v zvezek, rezultate preveri s pomičjo računalnika
     - Mačka Tačka
     - V akciji...
     - Moj avto
     - Ko si žejen


Naloge so bile narejene s programskim paketom HotPotatoes.

(c) Viljenka Šavli
19.05.2003