Racionalna števila

Števila, števila!!

Izberi pravilen odgovor. Pazi. Možnih je lahko tudi več pravilnih odgovorov.

1 Katere izjave so pravilne?
2 je celo število
-3 je pozitivno racionalno število
0 je naravno število
-3,4 je negativno celo število
5,16 je pozitivno racionalno število

2 Katero je najveeje trimestno celo negativno število, ki ga lahko sestaviš s ciframi 3, 0 in 5.
-503
-305
-530
-350

3 Zapiši najmanjše celo štirimestno število, ki ga lahko sestaviš s ciframi 0, 1, 4 in 7.
-7140
1047
-1047
-7410

4 Predhodnik števila -999 je :
-998
-997
-1000
-1001

5 Naslednik števila -219 je:
-220
-218
-217
-221

6 Dano je zaporedje števil: -3, -4, -6, -9,__. Katero je naslednje število?
-10
-11
-12
-13

7 7. Dano je zaporedje števil: 3, -5, 8, -12, 17, __. Katero je naslednje število?
-21
-22
-23
-24

8 Nasprotna vrednost števila -7 je:
7
-7
-14
14

9 Negativno število ima absolutno vrednost 30. Katero število je to ?
-10
-20
-30
-60

10 Za koliko se absolutna vrednost števila -6 razlikuje od nasprotne vrednosti števila 6?
0
6
12
-6

11 Katero število je za 5 manjše od absolutne vrednosti števila -2?
2
-3
-5
-7

12 Katere izjave so pravilne?
absolutna vrednost števila -7 je 7.
nasprotna vrednost -(-(-9)) je -9
absolutna vrednost števila 15 je -15
absolutna vrednost nasprotne vrednosti števila 6 je -6


Naloge sestavila Bojana Bremec.

08.05.00
(c) Viljenka Šavli