Postopek pri izdelavi barvnega linoreza

ag00011_.gif

Urejanje navodila

Uredi povedi tako, da bo navodilo za postopek izdelave barvnega linoreza v pravilnem vrstnem redu!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dosegel si: