Kje domujejo te zivali?- 2
Povezovalna vaja

Povleci slike na desni k ustreznim slikam na levi.