MATEMATIKA - nadarjeni

 

MATEMATIČNE DELAVNICE ZA NADARJENE UČENCE

Matematično nadarjeni učenci potrebujejo za svoj optimalni razvoj raznovrstne spodbude in mentorja/učitelja. Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije je ena izmed dejavnosti, ki matematično nadarjenim učencem omogoča, da razvijajo svoje matematične sposobnosti, da so pozitivno naravnani do matematike in samozavestni pri njeni uporabi. Nadarjeni učenci ne le rešujejo različne matematične naloge, iščejo podatke, pripravljajo predstavitve matematičnih vsebin in raziskujejo, ampak naloge tudi sami sestavljajo npr. matematične križanke, rebuse, interaktivne naloge, različna zaporedja, naloge s števili in drugo. Pri delu seveda uporabljajo IKT tehnologijo.

V šestem razredu so učenci nadgrajevali že obravnavane učne vsebine, kjer so razvijali sposobnosti logičnega sklepanja, opazovanja, povezovanja matematičnih vsebin in uporabe znanja v različnih situacijah.

Učenci so reševali zahtevnejše matematične naloge, jih tudi sami sestavljali in jih pripravljali za interaktivno uporabo s pomočjo računalniških orodij.


V DELAVNICAH SO SODELOVALI

Učenci:
Gaja, Selena, Ana,Tena, Jerneja, Karolina, Kristjan, Matjaž

Mentorici:
 Bojana Bremec in Magda Slokar Čevdek


Interaktivne naloge, ki so jih zasnovali in izdelali učenci.

 


Naloge so bile narejene s programskim paketom HotPotatoes.

(c) Viljenka Šavli
27.05.2009