domov Lokavec Obvestila Knjižnica Kontakti  
 


UČITELJI IN DRUGI STROKOVNI DELAVCI

PRVO TRILETJE, 4.r, 5.r

UČITELJ

RAZRED

OBVEZNOST

Anita Gaberšček

1. a

1. a ,  VV

Barbara Trošt - vzgojiteljica

 

1. a ,  JV,  TIT 6.-7., 8.-9.E

Saša Kravos

1. b

1. b,  JV

Keti Bratina - vzgojiteljica

 

1. b,  PB,   JV

Anuša Blažko

 

PB,  JV

Katarina Dolgan

2. a

2. a ,  JV,   VV

Ksenija Benko

2. b

2. b,  VV  

Tina Vižintin

2. c

2. c,  JV

Anja Slejko

 

PB,   VV

Katja Rijavec

3. a

3. a

Katja Gortnar

3. b

3. b

Aleksandra Matjac

3. c

3. c

Emelina Vidrih

 

PB,   JV

Julija Žigon

 

PB

Marjetica Stopar

4. a

4. a ,  DSP

Maja Bitežnik

4. b

4. b,  VV

Izidora Černigoj

 

PB,   OPZ-nižaji

Lilijana Rijavec

5. a

5. a,  PB

Katarina Likar

5. b

5. b,  PB

Marko Lipovž

 

PB,   DSP,   Zdrav življenjski slog  

 

6.r, TRETJE TRILETJETRILETJE

UČITELJI

RAZRED

PREDMET

Peter Avbar

6. a

SLO  6.a  6.c  8/5  9/3 GKL 

Savina Božič

6. b

ZG  6.a  6.b  6.c  7.a  7.b  7.c  8.a  8.b  8.c  9.a  9.b  
DIE  8.b  8.c  OPMK  

Nidja Tomažič

6. c

TJA  6.c  7.b   8/2  8/3  9/2  9/3              

Nataša Rupnik

7. a

LV  5.a  5.b  6.a  6.b  6.c  7.a  7.b  7.c  8.a  8.b 8.c  9.a  9.b   
LS1  LS2  LS3  8.,9./EPP  

Damijana Dolenc

7. b

SLO  6.b  7.a  7.b  8/3  8/4  D/D

Darinka Mravlja

7. c

MA  6.b  7.b  7.c  8/1  9/1  D/D   VV

Sašo Žigon

8. a

FI  8.a  8.b  8.c  9.a  9.b   ZVE  OGL
TIT  6.a  6.b  6.c  7.a  7.b  8.a  8.b  8.c  

Katja Leban

8. b

TJA  6.a  7.a   7.c  8/1  8/4  8/5  D/D

Nataša Kolaković

8. c

KE  8.a  8.b  8.c  9.a  9.b  
NA  6.c  7.a  7.b  7.c   PVK

Petra Kodre

9. a

SLO  7.c  8/1  8/2  9/1  9/2 

Nataša Čuk

9. b

DIE 7.a  7.b  7.c  8.a  VZM  RET  DSP  PED

Peter Čermelj

 

MA  6.c   7.a  8/2   8/3   9/2   TIT  8.a  8.b  8.c 

Zalka Bolčina

 

ŠV  6.ac  6.b  7.a  7.bc   8.ab  8.c  9.a  9.b     IŠP  ŠSP

Nataša Bavčar

 

MA  6.a    8/4  8/5  9/3   ROM  UBE   MME

Teodora Slokar

 

BI   8.a  8.b  8.c  9.a   9.b     NA  6.a  6.b    
GO  6.a  6.b  6.c  NPH  8.,9./EPP  GO 6.,7.E   HACCP

Andrej Kogoj

 

GEO 6.a  6.b  6.c  7.a  7.b  7.c  8.a  8.b  8.c  9.a  9.b  
 
TIT 6.a  6.b  7.a  7.b  7.c  

Alenka Fakin

 

TJA  4.a  4.b  5.a  5.b  4/L  5/L  6.b  9/1 NEM

Marinka Šuštar

 

GV  5.a  5.b  6.a  6.b  6.c  7.a  7.b  7.c  8.a  8.b  8.c  9.a  9.b   
MPZ  OPZ

Aleksander Lapajne

 

ŠV 6.ac 6.b  7.a  7.bc   8.ab  8.c  9.a  9.b  IŠP  ŠZZ  ŠSP/E

Darja Vidmar

 

ŠV  6.ac  7.bc  8.ab  5.b  5.a  4.,5.r/L   8.-9./EPP

Andrejka Repič

 

II1  II2  II3

Terezija Valič

 

GO 6.a  6.b  DSP  VV

Jasmina Putnik

 

računalničarka,  laborantka     

Nataša Markič

 

KNJ

Adela Lavrenčič

 

pedagoginja,  DSP

Janja Valič

 

DSP,   VV

Irena Vidrih

 

DSP

Marijana Faganelj

 

logopedinja

 

PODRUŽNICA LOKAVEC

UČITELJ

RAZRED

OBVEZNOST

Mateja Vuga

1. r 

 

Zmaga Kos

kombinacija 2.- 3.r

kombinacija 2.-3. r,  PB

Tatjana Lipušček

 

ure kombinacije,  PB,  JV

Petra Terbižan Slejko

4. r

4. r,  OPZ,  PB

Mara Obed

5. r

5. r 

Marta Benko

 

PB,  knjižnica

 

ENOTA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

UČITELJ

RAZRED

OBVEZNOST

Petra Premrl

kombinacija 1.- 3. r   

kombinacija 1.- 3. r,   DSP

Vanesa Pev Stibilj

drugi učitelj v 1. r   

drugi učitelj v 1. r,  ŠV,  PB

Ester Kovač Schlegel

kombinacija 5.- 7. r   

kombinacija 5.- 7. r,  TJA

Lucija Valič

kombinacija 8.- 9. r 

kombinacija 8.- 9. r,  DSP

Suzana Ipavec

 

spremljevalka težje gibalno oviranega otroka

 

SVETOVALNE DELAVKE IN DRUGE STROKOVNE DELAVKE  

 • Adela Lavrenčič, pedagoginja

 • Nataša Čuk, pedagoginja

 • Kristina Valič, socialna pedagoginja

 • Marijana Faganelj, specialna pedagoginja – logopedinja

 • Terezija Valič, individualno delo z učenci

 • Irena Vidrih, individualno delo z učenci

 

 NEPEDAGOŠKO OSEBJE  

 • Računovodkinji: Kristina Slokar, Bernadette Leban

 • Poslovna sekretarka: Marta Slejko

 • Hišnika: Aleš Bolko, Dejan Furlan

 • Kuharica: Magda Fučko

 • Gospodinji: Dragica Černigoj, Jana Slejko

 • Čistilke: Vesna Rosa, Zejneba Ćosić, Zdenka Černic, Silva Koron, Mirjam Slejko in Nedreta Babajić.

 

KO SO TEŽAVE, KO JE TREBA KAJ UREDITI, KO SE JE TREBA POGOVORITI …

Prvi vezni člen med domom in šolo je razrednik. Vaši stiki z njim so najpogostejši. Ko boste reševali nepredvidene težave, lahko obiščete ali pokličete:

 • pedagoginjo ADELO LAVRENČIČ, ki bo spremljala delo drugega triletja in

 • pedagoginjo NATAŠO ČUK, ki bo spremljala delo tretjega triletja.

 • organizacijsko delo na šoli je domena pomočnikov ravnatelja KRISTINE VALIČ, ki bo tudi spremljala delo prvega triletja in enote s prilagojenim programom, PRIMOŽA ZGONIKA, ki je zadolžen za predmetno stopnjo ter ravnatelja VLADIMIRJA BAČIČA.

Na šoli je zaposlenih 78 delavcev, pedagoških in nepedagoških.

 

 

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Domov | Lokavec | Knjižnica | Razno | Obvestila | Povezave | Kontakt| E-tabla