domov Lokavec Obvestila Knjižnica Kontakti  
 


PREDMETNIK 2011/2012

    

PREDMET

RAZRED

1.

2.

3.

4.

5.

T

L

T

L

T

L

T

L

T

L

Slovenščina

6

210

7

245

7

245

5

175

5

175

Matematika

4

140

4

140

5

175

5

175

4

140

Likovna vzgoja

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Glasbena vzgoja

2

70

2

70

2

70

1,5

52,5

1,5

52,5

Spozna. okolja

3

105

3

105

3

105

 

 

 

 

Angleščina

 

 

 

 

 

 

2

70

3

105

Nara. in teh.

 

 

 

 

 

 

3

105

3

105

Družba

 

 

 

 

 

 

2

70

3

105

Gospodinjstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

1

35

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

3

105

Kulturni dnevi

4 dni

4 dni

4 dni

4 dni

3 dni

Naravoslo. dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

Tehniški dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

4 dni

Športni dnevi

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

Število pred.

6

6

6

8

9

Število ur ted.

20

21

22

24

26

Število tednov

35

35

35

35

35

 


PREDMET

 

RAZRED

6.

7.

8.

9.

T

L

T

L

T

L

T

L

Slovenščina

5

175

4

140

3,5

122,5

4,5

144

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

128

Tuji jezik angleščina

4

140

4

140

3

105

3

96

Likovna vzgoja

1

35

1

35

1

35

1

32

Glasbena vzgoja

1

35

1

35

1

35

1

32

Geografija

1

35

2

70

1,5

52,5

2

64

Zgodovina

1

35

2

70

2

70

2

64

Držav. vzg. in etika

 

 

1

35

1

35

 

 

Fizika

 

 

 

 

2

70

2

64

Kemija

 

 

 

 

2

70

2

64

Biologija

 

 

 

 

1,5

52,5

2

64

Naravoslovje

2

70

3

105

 

 

 

 

Teh. in tehnologija

2

70

1

35

1

35

 

 

Gospodinjstvo 

1,5

52,5

 

20

20

Športna vzgoja

3

105

2

70

2

70

2

64

Predmet 1

 

 

2/1

70/35

2/1

70/35

2/1

64/32

Predmet 2

 

 

1

35

1

35

1

32

Predmet 3

 

 

1

35

1

35

1

32

Kulturni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

Naravoslovni dnevi

3 dni

3 dni

1 dan

1 dan

Tehniški dnevi

4 dni

4 dni

2 dni

2 dni

Športni dnevi

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

Število predmetov

11

14

16

14

Število ur tedensko

26

29,5

30

30

Število tednov pouka

35

35

35

32

 

ENOTA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM  

OBVEZNI PROGRAM

PREDMET

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

4

4

Tuj jezik

 

 

 

 

 

 

2

2

2

Likovna vzgoja

1

1

1

2

2

2

2

2

2

Glasbena vzgoja

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

Tehnika in tehnolo.

 

 

 

 

2

3

4

4

4

Gospodinjstvo

 

 

 

 

2

2

2

2

2

Naravoslovje

 

 

 

3

2

2

2

4

3

Spoznavanje okolja

3

3

3

 

 

 

 

 

 

Družboslovje

 

 

 

2,5

2,5

2,5

4

2

3

Športna vzgoja

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Račun. opismenjeva.

 

 

 

 

 

 

1

1

1

Oddelčna skupnost

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

Število predmetov

7

7

7

8

10

10

11

11

11

Število ur na teden

19,5

20,5

21,5

23

24

25

29,5

30

30

Število tednov

35

35

35

35

35

35

35

34

33

SPECIALNO PEDAGOŠKA DEJAVNOST

Računalniško opism.

 

 

 

1

1

1

 

 

 

Socialne veščine

1

1

1

1

1

1

 

 

 

Skupaj

1

1

1

2

2

2

 

 

 

RAZŠIRJENI PROGRAM

Dop. in dod. pouk

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Interesne dejavnosti

2

2

2

2

2

2

2

2

2

DNEVI DEJAVNOSTI – število dni letno

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

3

3

2

3

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

2

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

4

4

10

10

Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Skupaj

15

15

15

15

15

15

15

20

20

 

IZBIRNI PREDMETI

IZBIRNI PREDMET

ODD.

DELITEV

RAZREDI

1.

(II 1) Italijanščina I

1

 

7.

2.

(II 2) Italijanščina II

1

 

8.

3.

(II 3) Italijanščina III

1

 

9.

4.

(LS1) Likovno snovanje I

1

 

7.

5.

(LS2) Likovno snovanje II

1

 

8.

6.

(LS3) Likovno snovanje III

1

 

9.

7.

(MME) Multimedija

1

1

8.

8.

(ROM) Računalniško omrežje

1

1

9.

9.

(UBE) Urejanje besedil

1

1

7.

10.

(GKL) Gledališki klub

1

 

8.,9.

11.

(IŠP) Izbrani šport ODBOJKA

1

1

8.

12.

(IŠP) Izbrani šport PLAVANJE

1

1

8.

13.

(ŠZZ) Šport za zdravje

1

 

9.

14.

(ŠSP) Šport za sprostitev

1

1

7.

15.

(NPH) Načini prehranjevanja

1

 

7.,8.,9.

16.

( PVK) Poskusi v kemiji

1

1

8.,9.

17.

(VZM) Radio

1

 

7.

18.

(VZM) TV

1

 

8.,9.

19.

ZV – zvezde in vesolje

1

 

8.,9.

20.

RET - retorika

1

 

9.

21.

(N) Nemščina II

1

 

8.,9.

22.

Odk. preteklost domačega kraja

1

 

7.,8.,9.

23.

OG - les

1

1

7.,8.,9.

 

 

 

 

  

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Domov | Lokavec | Knjižnica | Razno | Obvestila | Povezave | Kontakt| E-tabla