domov Lokavec Obvestila Knjižnica Kontakti  
 

SKUPNOST UČENCEV - Arhiv objav

 

Prvi sestanek šolske skupnosti v šolskem letu 2010/2011

ZAPISNIK

Prisotni: 
- vsi predstavniki razrednih skupnosti,
- ravnatelj Vladimir Bačič in in pomočnik Primož Zgonik
- mentorica, pedagoginja Nataša Čuk

Dnevni red:
1. Razglasitev organov šolske skupnosti
2. Pregled lanskih dejavnosti in njihovo nadaljevanje
3. Pripombe in pritožbe oziroma pohvale po  posameznih razredih
4. Seznanitev z novim pravilnikom o regresiranih malicah

1. Razglasitev organov šolske skupnosti

 • Predsednica šolske skupnosti in parlamenta je Urška Čuk in podpredsednika Uroš Kovač in Andreja Slokar.

2. Pregled lanskih dejavnosti in njihovo nadaljevanje

 • Učenci so pohvalili idejo o izhodu iz razreda v primeru neprimernega obnašanja, pripombe so le pri nekaterih učiteljih, ki še vedno dajejo preveč možnosti posameznim učencem. Poskušali se bomo pogovoriti  in dodelati pravila.  
 • idejo o tekmovanju v učnem uspehu je bila dobro sprejeta, s tem da bi jo letos razširili tudi na vedenje in medsebojno pomoč. Sestavila bi se skupina učencev in učiteljev, ki bi skupaj dorekli pravila in razglasili najboljši razred. O nagradi  bodo razmišljali učenci in vodstvo šole ter na naslednjem sestanku šol. skupnosti našli najboljšo idejo.
 • v lanskem  šolskem letu smo planirali  dobrodelni koncert, s katerim bi zbirali denar za nekatere naše učence. Ker nismo imeli še šol. sklada, koncerta nismo izpeljali. Letos bo šola sklad odprla in s tem bo izvedljiv tudi dobrodelni koncert.

3. Pripombe in pritožbe oziroma pohvale po  posameznih razredih

 • večina razredov je izpostavila problem malice. Dogovorili smo se, da se sestavi skupina učencev, ki se bo pogovarjala s gospo Tanjo Čermelj. Poskušali bodo najti najboljšo varianto.
 • v letošnjem šol. letu bo tudi stavba 3 imela požarno vajo
 •  razmišljali smo o uvedbi filmske vzgoje ( kulturni dan)

4. Seznanitev z novim pravilnikom o regresiranih malicah

·         učenci so bili seznanjeni s novim pravilnikom o regresirani malici in se strinjajo s takšno  pomočjo države.

Letni delovni načrt je bil soglasno sprejet.
   

 


VOLITVE V ŠOLSKO SKUPNOST

Predstavniki iz 7., 8. in 9. razredov so predlagali kandidate za predsednika in podpredsednika šolske skupnosti in šolskega parlamenta.

KOMISIJA za šolske volitve v sestavi: 

 • Jerneja Žgavec, 
 • Urška Stibilj, 
 • Jean Pintar in 
 • Ana Bolčina 

je razglasila rezultate volitev.

  
REZULTATI VOLITEV

PREDSEDNIK:

1. ANJA BRATINA 41glasov 
2. URŠKA ČUK 57 glasov 
3. ANEL HAJRIČ 43 glasov 
4. SAŠA ČERMELJ 23 glasov

PODPREDSEDNIKI:

1. ANDREJA SLOKAR 64 glasov 
2. ERIKA STANKOVIĆ 23 glasov 
3. UROŠ KOVAČ 47 glasov 
4. ŽIGA SLEJKO 33 glasov

Predsednik šolske skupnosti in šolskega parlamenta je URŠKA ČUK.

Podpredsednika šolske skupnosti pa sta ANDREJA SLOKAR in UROŠ KOVAČ.

 

SKUPNOST UČENCEV 2009/2010

Prvi sestanek šolske skupnosti v šolskem letu 2009/2010

ZAPISNIK

Prisotni: 
- vsi predstavniki razrednih skupnosti,
- ravnatelj Vladimir Bačič in 
- mentorica, pedagoginja Nataša Čuk

Dnevni red:

1. Razglasitev organov šolske skupnosti
2. Sprejetje letnega načrta šolske skupnosti za šolsko leto 2009/2010
3. Pripombe in pritožbe oziroma pohvale posameznih razredov
4. Razno

1. Predsednik šolske skupnosti in parlamenta je Gregor Bolko in podpredsednici Anja Bratina in Urška Čuk.

2. Letni načrt šolske skupnosti je bil soglasno sprejet.

3.

 • Učenci so pohvalili idejo o izhodu iz razreda v primeru neprimernega obnašanja, pripombe so le pri nekaterih učiteljih, ki še vedno dajejo preveč možnosti posameznim učencem,
 • učenci so izrazili željo, da bi svoje poglede in želje predstavili vsem učiteljem in skupaj iskali rešitve za določene probleme,
 • vsi razredi so pohvalili idejo o tekmovanju v učnem uspehu in s tem prostovoljno pomoč učencem,
 • v tem šolskem letu bi imeli dobrodelni koncert, s katerim bi zbirali denar za nekatere naše učence in za nove drese naše športne reprezentance,
 • učenci so izrazili željo, da bi se dobivali vsake dva meseca.

4. Pod točko razno je ravnatelj izpostavil obnašanje do zobozdravnice gospe Ćolović. Po različnih idejah, kako rešiti ta problem, smo se odločili, da poleg dežurnih učiteljev imamo tudi dežurne učence, ki bodo poskrbeli in hkrati pozitivno vplivali na vrstnike. Predvsem pa, da učenci drug na drugega vplivajo s pozitivnim ravnanjem in razmišljanjem.

Letni delovni načrt šolske skupnosti 2009/2010 (doc, pdf)

SKUPNOST UČENCEV 2008/2009


OGLED DRŽAVNEGA ZBORA

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina je vse učence, mlade parlamentarce peljalo na ogled državnega zbora v Ljubljano. Učenci so si ogledali zgradbo parlamenta, fresko, darila, ki jih je prejel državni zbor ali predsednik državnega zbora od tujih delegacij, dvorano državnega zbora in izvedeli, kako deluje naš parlament.

 

Otroški parlament: LJUBEZEN IN SPOLNOST, 2. del

3.2.2009 so se mladi parlamentarci OŠ Danila Lokarja odpravili k županu. Tam so se srečali z vrstniki vseh osnovnih šoli občine Ajdovščina in Vipava in se pogovarjali o ljubezni in spolnosti, temi letošnjega otroškega parlamenta. Razpravo so vodile Manca Bolčina, Pamela Krivec in Elizabeta Božič. Župana so učenci najprej zasuli z vprašanji. Naše učence je zanimalo ali smo še varni na stavbi 3? Gospod župan zagotavlja, da smo, vendar učenci menijo, da ni tako. Pokazali so mu fotografije naših kabinetov. G. župan je povedal, da se bo gradnja nove šole začela jeseni 2010. O temi ljubezen in spolnost pa so učenci povedali, da se najraje pogovarjajo s prijatelji, da si želijo več pogovorov o spolnosti tako doma kot v šoli. Menili so, da mediji pogosto popačijo podobo spolnosti, zato je potrebno vsebine z interneta jemati z rezervo.

Nacionalnega otroškega parlamenta se bosta v mesecu marcu udeležila Manca Bolčina in Gal Lemut.

 

LJUBEZEN IN SPOLNOST

Kaj je ljubezen? Kaj je potrebno za partnerski odnos? Kakšnega fanta/punco si želim? Kdaj imeti prvi spolni odnos?
O tem in še o čem drugem so učenci razpravljali na šolskem otroškem parlamentu, ki ga že devetnajstič organizira Zveza prijateljev mladine. Šolski otroški parlament sta vodila Valon Arifi in Simon Lozar, pogovor o ljubezni in spolnosti pa so vodile Manca Bolčina, Pamela Krivec in Elizabeta Božič.
Učenci so si najprej ogledali kratek film o ljubezni, ko so ga zgoraj omenjena dekleta posnela na OŠ, SŠ in ulicah Ajdovščine.
Po ogledu filma so se učenci razdelili v 4. skupine. V skupinah so se pogovarjali o ljubezni, partnerskih odnosih, spolnosti in aidsu.

 

  

 

Učenci so povedali naslednje:

 • spolnost je še vedno tabu tema, o njej se učenci težko pogovarjajo, ker jih je sram.

 • O ljubezni in spolnosti bi se morali več pogovarjati v šoli, saj učenci menijo, da se je lažje pogovarjati z vrstniki in učitelji kot s starši. Če se pogovarjajo v šoli, slišijo vsi, doma pa je pogovor zelo veliko odvisen od odnosa staršev do spolnosti.

 • Pri predmetu biologija – premalo ur je namenjeno tej temi. Menijo, da bi o tem morali govoriti že prej, v osmem razredu.

 • V 7. in 8. razredu se o tej temi lahko pogovarjajo v okviru Etike, v 9. razredu pa tega predmeta ni.

 • O ljubezni se je potrebno več pogovarjati že v nižjih razredih, potem učencem ne bi bilo tako nerodno.

 • Spolnost je intimna stvar vsakega posameznika. Potrebujejo čas, da so o tem pripravljeni spregovoriti..

 • Učenci predlagajo, da se v 3. triletju nameni en dan dejavnosti tej temi, po možnosti na 1. 12. 2008, ki je dan boja proti AIDSu.

 • Spolnost je nujno potrebna, je del vsakega posameznika, zato moramo nanjo pozitivno gledati.

 • Mediji spolnosti namenjajo veliko pozornosti, vendar je posredovana na neprimeren način za mlade.

 • Premalo se omenja tudi druge spolno nalezljive bolezni, ki so lahko tudi zelo nevarne.

SKLEP šolskega otroškega parlamenta: v naslednjem šolskem letu bodo učenci imeli en dan dejavnosti na temo ljubezen in spolnost. 

 


SKUPNOSTI UČENCEV 2007/2008

Delovati je začela Šolska skupnost. Predsednica je Nina Vidrih iz 9.a, njena pomočnika pa Aleksandra Petković iz 8.a in Gal Lemut iz 8.b. Na prvem sestanku so učenci razpravljali o trenutni problematiki: s katerimi problemi se srečujejo, kaj jih najbolj moti, kaj pozitivnega je prinesla delitev šole. Na drugem sestanku so učenci razmišljali o trenutno najbolj perečem problemu: pokanje petard v šoli in šolskem okolišu.


Šolsko leto 2006/2007

Zapisnik 2. sestanka šolske skupnosti učencev

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela, ki ga oblikujejo učenci.

Predstavniki razredov se vsaj štirikrat letno srečujejo na sestankih z vodstvom šole, kjer izrazijo svoje mnenje, predloge, pobude o določenih vprašanjih, ki se jih zadevajo. 

PROGRAM DELA SKUPNOSTI UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO 2006/2007

   • priprava programa dela,

   • izvedba volitev,

   • organiziranje in izvedba šolskega otroškega parlamenta

   • udeležba in aktivno sodelovanje na medobčinskem otroškem parlamentu,

   • delegiranje predstavnika za nacionalni otroški parlament,

   • priprava stojnice ob dnevu boja proti aidsu,

   • izvedba dobrodelne akcije v decembru,

   • izvedba akcije zbiranja starega papirja,

   • zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka,

   • zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi s kvaliteto bivanja,

   • predlaganje izboljšav bivalnega okolja,

   • oblikovanje predlogov za pohvale, nagrade in priznanja učencem,

   • aktivno sodelovanje pri reševanju aktualnih vprašanj, ki se pojavljajo v šoli.

 
 Učenci so na volitvah izbrali za svojega predsednika Kristjana Jerončiča iz 8.c, za podpredsednico pa Matejo Kovšca iz 8.b razreda. 
 
 V okviru šolske skupnosti bomo organizirali tudi otroški parlament, ki je letos namenjem razmišljanju o devetletki, saj poteka pod naslovom MOJE MNENJE O DEVETLETKI. 

Skupnost učencev ima mentorja, ki je socialna pedagoginja Kristina Valič. 

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Domov | Lokavec | Knjižnica | Razno | Obvestila | Povezave | Kontakt| E-tabla