IZOMETRIČNA  PROJEKCIJA

(projekcija enakih mer)

 

1.     ZNAČILNOST: Predmet je predstavljen 3D v treh razsežnostih (dolžini, širini, višini). Predmet rišemo tako, da ga postavimo v prostorski kot in skupaj z njim zvrnemo za kotom 30º navzdol (ali navzgor) glede na vodoravnico.

 

2.     UPORABA: Izometrična projekcija se uporablja pri projektiranju v tehnološki dokumentaciji za risanje SESTAVNE RISBE izdelka (predmeta), v proizvodnji za prikaz sestavljanje delov izdelka v celoto, v servisnih delavnicah kot »eksplozijsko risbo«, ki prikazuje zaporedje sestavljanja delov nekega stroja ali naprave, v arhitekturi za risanje notranje opreme v stanovanja, v likovni umetnosti pri oblikovanju reklamnih plakatov.

 

  PREDMET V PRAVOKOTNI PROJEKCIJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    NASTANEK RISBE V IZOMETRIČNI PROJEKCIJI PO KORAKIH:

 

 1. korak:

Narišemo osi prostorskega kota na sledeči način;  os Z navpično, os X pod kotom 30º od vodoravnice na levo stran in os Y pod kotom 30º od vodoravnice na  desno stran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. korak:

Prenesemo mere robov predmeta iz pravokotne projekcije na osi X,Y,Z prostorskega kota v IZOMETRIČNI PROJEKCIJI. Po prenosu mer narišemo iz nastalih točk na oseh vzporednice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. korak:

 Z močno polno črto poudarimo (obrišemo) vidne robove, vse nevidne robove pa s močno (prekinjeno) črtkano črto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Smer pogleda NARIS na izrisan predmet