VRTEC ZGORNJA KUNGOTA
Plintovec 11 b
2201 Zg. Kungota

655-06 12

655-06 15

RAJŠI  SRCE  BREZ  BESED, 

KOT PA  BESEDE  BREZ  SRCA

"NAJ V NAŠEM VRTCU SIJE SONCE"

POSLOVNI ČAS VRTCA

Vrtec posluje 10  ur  dnevno.

ODPIRALNI ČAS

Odpiralni čas vrtca je predvidoma od 6.00 do  16.00 ure

Odpiralni čas  se znotraj  poslovnega  časa spreminja glede na potrebe staršev ter  racionalno organizacijo življenja in dela vrtca.

ORANŽNE vranice - jasli : 2 - 3 let

vzgojiteljica: Dragica Teršavec

Ksenija Šnofl

 

 

 

 

ZELENE vranice : 4- 6 let

vzgojiteljica: Duška Gutman

Zvonka Potočnik-Dominko

 

ORANŽNE vranice: 4- 5 let

vzgojiteljica: Barbara Marhold

Marija Klobasa

RUMENE vranice-jasli : 1 - 2 let

vzgojiteljica: Vida Grušovnik

Nataša Markuš-Pivec

MODRE vranice : 2- 4 let

vzgojiteljica: Sabine Kukovecl

Irena Potočnik

VIJOLIČASTE vranice : 5- 6 let

vzgojiteljica: Andreja Jančič

Mateja Kocbek

KUNIGUNDICA

KRA, KRA, KRA, JAZ SEM KUNIGUNDICA,
KRA, KRA, KRA, KUNIGUNDICA

 

KRA, KRA, KRA, V VRTCU SEM DOMA,
KRA, KRA, KRA, KU NI GUNDICA

 

Z OTROKI POJEM , SE VRTIM,
RADA TUDI PLEŠEM,
KRA, KRA, KRA, JAZ KUNIGUNDICA

 

DANES ZGODBE, JUTRI PESMI
HITRO VSE SE NAUČIM
VMES VESELO, VMES VESELO JAZ SE SMEJIM.

KRA, KRA, KRA, JAZ SEM KUNIGUNDICA,
KRA, KRA, KRA, KUNIGUNDICA

 

PAMETNA BOM IN VELIKA, PRAVA UČENJAKINJA,
V PRAVO ŠOLO, V PRAVO ŠOLO S TORBO BOM ODŠLA.

KRA, KRA, KRA, JAZ SEM KUNIGUNDICA,
KRA, KRA, KRA, KUNIGUNDICA

     
 

avtorici besedila: vzg. Tatjana Lavrenčič in Mateja Kocbek

avtorica glasbe: vzg. Duška Gutman

Sreča je čudežni prah,
Ki ga narava iz svojih dlani  stresa  v naše naročje,
Da ga čuvamo in negujemo
Z medsebojno toplino in razumevanjem,

S prijateljsko iskrenostjo in pomočjo. 

 

 

Vse, kar moram vedeti o tem, kako je treba živeti,
kaj je treba početi in kakšen moraš biti,
sem se naučil že v vrtcu.
Modrost me ni  čakala na vrhu planine
po dolgotrajnem  vzponu šolanja,
ampak na otroškem igrišču.

Tam sem se naučil tole:
Vse deli z drugimi. Igraj pošteno.
Ne tepi ljudi . Vsako stvar vrni tja kjer si jo našel.
Počisti za seboj. Ne jemli stvari, ki niso tvoje.
Opraviči se, če koga prizadeneš.
Preden začneš jesti, si umij roke…..

(Robert Fulgan)

     

NAČELA PREDŠOLSKE VZGOJE

Predšolska vzgoja je sestavni del sistema vzgoje in  izobraževanja, ki poteka po  načelih:

-demokratičnosti in pluralizma
- avtonomnosti , strokovnosti in odgovornosti
- enakih možnosti za otroke in starše upoštevanje različnosti med otroki
- pravice do izbire in drugačnosti
-  ohranjanje ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja
-  sodelovanja  z okoljem

 

... ..

PREDSTAVITEV  PROGRAMOV

 • PRVO STAROSTNO OBDOBJE:  od 1.- 3.  leta
 • DRUGO STAROSTNO OBDOBJE:  od 3. leta do vstopa  v šolo

 

 • celodnevno vzgojno varstvo  s tremi obroki prehrane
 •  pet urno vzgojno delo z zajtrkom in kosilom
 •  pet urno vzgojno delo z zajtrkom brez  kosila

Izvajanje  programa CICIBANOVE URICE  za otroke, ki niso vključeni v  vsakodnevno vzgojno varstvo.

     

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA

  • Zagotoviti spremstvo otroka na poti v in iz vrtca
  • Otroka osebno predati vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice
  • Upoštevati navodila vodstva oz. vzgojiteljice za zdrav otrokov razvoj
  • Vključevanje obeh ali enega od staršev v različne oblike sodelovanja
  • Upoštevati  pravilnik  o  varnosti otrok v vrtcu
  • Prijaviti izostanek  otroka
  • Redno plačevati ceno programa na na osnovi Pravilnika o plačevanju vrtca

 

 

SODELOVANJE S STARŠI

STROKOVNO SOELOVANJE

Roditeljski sestanki, pogovorne  ure, različna druženja, predavanja, delavnice,razstave otroških izdelkov ...

SKUPNA PRAZNOVANJA IN PRIREDITVE

Jesenska druženja, veseli december,  dan za mamo z družino v marcu, zaključne prireditve, praznovanja rojstnih dni in ostalih praznikov, tematske delavnice, pikniki, izleti, športna srečanja, palčkovanje.

     

CILJI  PREDŠOLSKE VZGOJE

 •      razvijanje sposobnosti  razumevanja in  sprejemanja  sebe in drugih – razvijanje lastne identitete
 •   razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje  različnosti in sodelovanje v skupinah
 •    razvijanje sposobnosti  prepoznavanja čustev, spodbujanje čustveno doživljanje in izražanje
 •    negovanje   radovednosti, domišljijo in intuicijo  ter razvijati  neodvisno mišljenje
 •    spodbujanje jezikovnega razvoja
 •     spodbujanje  umetniškega izražanja
 •      spodbujanje gibalnih  sposobnosti  in spretnosti 
 •       razvijanje   samostojnosti pri higienskih navadah in  pri skrbi za zdravje

"NAJ V NAŠEM VRTCU SIJE SONCE"

                                  PRAVICE  STARŠEV  IN  OTROK

Vrtec je institucija, ki  mora  skrbeti za uresničevanje  temeljnih otrokovih  pravic.
V demokratični državi zastopajo otrokove pravice  starši  oz.    njihovi zakoniti zastopniki ( v nadaljevanju  starši)
.

Otrokom vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno  konstitucijo  itn .
Optimalen razvoj vključuje tudi možnost  poglobljenega razvoja na  določenem področju.
Uresničevanje zahteve po  enakih možnostih  ni mogoče brez upoštevanje razlik in pravice do izbire in drugačnosti,  ki jo mora  omogočiti  organizacija življenja  in dela v vrtcu.
Pri otrocih je to povezano z vzgojo  za  strpnost, solidarnost  in  odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega  duha,  osebnih odločitev  in  avtonomne  presoje.  Javni  vrtci  so svetovnonazorsko nevtralni.
Starši imajo pravico do vpogleda  v programe za predšolske otroke, do  obveščenosti  o življenju in delu  v vrtcu  in  pravice do  zaščite  zasebnosti, s  poudarkom  na varstvu osebnih  podatkov.
Starši imajo pravico do  sodelovanja pri načrtovanju ter  organiziranju življenja in dela  v  vrtcu in  skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati  meje svojega  soodločanja  in ne smejo  posegati    v  strokovno  avtonomnost  vrtca.
Ob  vstopu  otroka v vrtec lahko ta  staršem omogoči postopno uvajanje otroka v vrtec tako, da smejo biti skupaj z njim v skupini .

"NAJ V NAŠEM VRTCU SIJE SONCE"
"NAJ V NAŠEM VRTCU SIJE SONCE"

"NAJ V NAŠEM VRTCU SIJE SONCE"