vrtec Svečina
vrtec Zg. Kungota
vrtec Sp. Kungota
Plač 7
Plintovec 11 b
Gradiška 219
2201 Zg. Kungota
2201 Zg. Kungota
2211 Pesnica
02/ 656- 03 91

02/ 655 - 06 12

02/ 655 - 06 15

02/ 655 - 30 40

 

 

NAJDETE NAS NA NOVEM SPLETNEM NASLOVU http://www.os-kungota.si/vrtci/