KEMIJA - splošno

1. POIMENOVANJE - binarne spojine

2. UREJANJE ENAČB

3. APARATURE

4. MEŠANE NALOGE - 8. r - I. DEL

5. MEŠANE NALOGE - 8.r. - II. DEL

6. KEMIJA V HRANI

8.razred

O ATOMU

ATOM - splošno

ATOM IN PER. SISTEM

 

POVEZOVANJE DELCEV

KEMIJSKE VEZI - naloge

POVEZ. DELCEV - naloge

NALOGA NA SPLETU -

KEMIJSKE VEZI

 

KEMIJSKE REAKCIJE

NALOGE

OGLJIKOVODIKI

NALOGE

PERIODNI SISTEM:

1. VSTAVI

2. ABC ODGOVORI

3. KVIZ

4. ELEMENTI

SNOVI

1. LASTNOSTI

2. KVIZ

9. razred

ELEKTROLITI

 

OKSIDACIJA

 

ORGANSKE KISLINE


Teorija:

PERIODNI SISTEM

NAFTA

 

Kemijske spletne strani:

1. E-kemija v 8. razredu

2. KEMINFO - vaje, poskusi

3. E-UM - KEMIJA

4. KEMIJA - VAJE (KII)