PITAGOROV IZREK V GEOMETRIJSKIH LIKIH


  1. PRAVOKOTNIK
  2. KVADRAT
  3. ENAKOKRAKI TRIKOTNIK
  4. ENAKOSTRANIČNI TRIKOTNIK
  5. ROMB
  6. DELTOID
  7. TRAPEZ