POKONČNI IN POŠEVNI STOŽEC

Stožec je POKONČEN, če je njegova os pravokotna na ravnino osnovne ploskve. Stranice pokončnega stožca imajo enake dolžine. Njegov osni presek  je enakokraki trikotnik.
V POŠEVNEM stožcu njegova os ni pravokotna na ravnino osnovne ploskve.Stranice nimajo enakih dolžin. Njegov osni presek ni enakokraki trikotnik.
 
 
OSNI PRESEK

nastane, če presekamo stožec z ravnino, ki gre skozi njegovo os.
 
 
OS

je premica skozi vrh (V) stožca in središče (S) osnovne ploskve.
 
 
PLOSKVE

OSNOVNA  PLOSKEV stožca je krog. Osnovno ploskev označimo  O,  obseg osnovne ploskve pa predstavlja dolžina krožnice in ga označimo z o.
PLAŠČ valja je kriva ploskev. Če plašč pokončnega stožca razgrnemo v ravnino, dobimo krožni izsek.
 
 
POLMER IN STRANICA

Polmer kroga osnovne ploskve je tudi polmer stožca ( r ).
STRANICA stožca ( s ) je daljica, ki veže vrh stožca (V) s poljubno točko na krožnici.
 
 
VIŠINA STOŽCA

je razdalja med vrhom (V) in ravnino osnovne ploskve. VIŠINO valja označimo z oznako v.
 
 
ENAKOSTRANIČNI STOŽEC

Stožec je ENAKOSTRANIČEN, če je osni presek enakostranični trikotnik. Stranica stožca je enaka premeru osnovne ploskve ( 2r = s ).

Nazaj