POKONČNE IN POŠEVNE PRIZME

Ločimo POKONČNE in POŠEVNE prizme. Če so stranski robovi prizme pravokotni na ravnino osnovne ploskve, je prizma POKONČNA.  Pri POŠEVNIH prizmah  pa so stranski robovi glede na osnovno ploskev poševni. 
OGLIŠČA PRIZME

OGLIŠČA  (A, B, C, ...) prizme so točke, kjer se stikajo vsaj trije robovi. 
 
ROBOVI PRIZME

ROB   prizme je daljica, na kateri se stikata dve mejni ploskvi telesa.
Robovi so

OSNOVNI ROBOVI (a,b,...) - to so stranice n-kotnika, ki predstavlja osnovno ploskev.
Ostali robovi prizme so STRANSKI ROBOVI (s). Stranski robovi prizme so skladni.


 
PLOSKVE PRIZME

PLOSKVE  so geometrijski liki, ki obdajajo telo.

OSNOVNI PLOSKVI  prizme sta dva skladna n-kotnika, ki ležita na vzporednih ravninah.
STRANSKE PLOSKVE prizme so paralelogrami. V primeru, ko je prizma pokončna, so stranske ploskve pravokotniki.
Vse stranske ploskve prizme sestavljajo PLAŠČ  prizme.


VIŠINA PRIZME

VIŠINA (v)  prizme je razdalja med vzporednima ravninama obeh osnovnih ploskev.

Nazaj