Nastanek prizem

V prostoru si izberemo tri paroma vzporedne premice a, b, in c, tako da nimajo skupne ravnine. Te tri premice paroma določajo tri ravnine, ki jih presekamo z dvema vzporednima ravninama. Nastane geometrijsko telo z imenom PRIZMA.

                                              POŠEVNA PRIZMA                     POKONČNA PRIZMA
 

Nazaj     Naprej