GEOMETRIJSKA TELESA

razdelimo na
OGLATA TELESA

Vse ploskve oglatega telesa so ravne.
OKROGLA TELESA

Vsaj ena ploskev okroglega telesa je kriva.
Oglata telesa so:
PRIZME
PIRAMIDE
Okrogla telesa so:
VALJ 
STOŽEC
KROGLA
Nazaj