SAMO PETRIČ, svetnik, profesor športne vzgoje

Na naši šoli poučujem šport, in sicer dečke na predmetni stopnji. Sam sem obiskoval osnovno šolo Edvarda Kardelja, šolanje nadaljeval na Gimnaziji Ledina, študij pa dokončal na Fakulteti za šport. Čeprav sem ljubitelj vseh športov, sem diplomiral iz kickboxinga, moje največje srednješolske ljubezni. Na šoli skrbim tudi za šolsko reprezentanco.

SIMONA TURK, svetovalka, profesorica športne vzgoje

Osnovno šolo sem obiskovala v Pirničah, nato sem šolanje nadaljevala v Kranju na Srednji Tekstilni šoli ter študij zaključila in diplomirala na Fakulteti za šport iz sedeče odbojke. Pred leti sem bila aktivna igralka odbojke sedaj pa sem trenerka in sodnica. Na šoli poučujem šport, pod mojim okriljem pa so tudi športne delavnice.
 

Copyright