oRodicM.gif (1357 bytes)

OŠ RODICA

POKRAJINSKA PODOBA DOMAČEGA KRAJA

 

LITERATURA IN VIRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Stane Stražar, Ob bregovih Bistrice, Od Rodice do Duplice in Radomlje z okolico, Radomlje, 1988.
 • Drago Perko idr., Slovenija, Pokrajine in ljudje, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1998.
 • Ivan Gams, Igor Vrišer idr., Geografija Slovenije, Slovenska matica, Ljubljana, 1998.
 • Enciklopedija Slovenije, Mladinska knjiga, Ljubljana, knjige: 4 (1990), 8 (1994) in 13 (1999).
 • Milan Orožen Adamič, Drago Perko, Drago Kladnik, Krajevni leksikon Slovenije, DZS, Ljubljana, 1995.
 • Statistični letopis Republike Slovenije 1993, Zavod RS za statistiko, Ljubljana, 1993.
 • Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak, Marta Otič, Živim v Sloveniji, Geografija za 8. razred osnovne šole, Modrijan, Ljubljana, 2000.
 • Slavko Brinovec, Marija Košak, Jurij Senegačnik, Slovenija, Zemljepis za 8. razred osnovne šole, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1997.
 • Mlini in žage v Jaršah in na Rodici, Raziskovalna naloga v okviru šolskega projekta, OŠ Rodica, Geografski krožek, Domžale, 2000.
 • Grobeljski drevored, Raziskovalna naloga v okviru projekta Drevoredi kot naravna in kulturna dediščina Prirodoslovnega društva Slovenije, OŠ Rodica, Geografski krožek, Domžale, 2000.
 • Obiskanost in pomen grobeljskega drevoreda, Raziskovalna naloga v okviru projekta Mestni in primestni gozdovi slovenskih mest Slovenskega ekološkega gibanja in Zavoda za gozdove Slovenije, OŠ Rodica, Geografski krožek, Domžale, 2000.
 • http://www.induplati.si/
 • http://www.helios.si/
 • http://www.tosama.si/
 • http://www.domzale.si/
 • http://www.oikos.si/bistrica/