STORITVENE DEJAVNOSTI

v_26m.jpg (11600 bytes) Slika 26: Ob glavni cesti Ljubljana-Celje je v zadnjih letih nastal nov Poslovno prodajni center Breza, ki se spreminja v nakupovalno središče, pomembno za širšo regijo.
 

Slika 27: Stara gostilna Bunkež v Srednjih Jaršah je ena od številnih gostinskih obratov na našem območju. Ime je dobila po tem, ko je imel stari lastnik navado reči: “Tem tko nabunkov kot mulca!”

v_27m.jpg (12989 bytes)

Ob industriji se je razmahnila tudi obrtna dejavnost, ki je ob pobudi obrtnikov in podpori občine kmalu postala najmočnejša panoga Domžal in njegove okolice. Zadnja leta so se močno okrepile tudi oskrbne, izobraževalne, kulturne in športne dejavnosti. Vtis o približnem številu proizvodno-storitvenih obratov dobimo, če pogledamo v telefonski imenik za leto 2001, čeprav podatki v njem niso popolni. V telefonskem imeniku marsikdo svojo obrtno dejavnost ne objavlja pod naslovom svojega naselja, ampak na rumenih straneh, poleg tega pa je zaradi zraščenosti naselij (predvsem Rodice) in uličnega sistema del dejavnosti navedenih kar pod naslovom mesta Domžale. Največ proizvodno-storitvenih obratov naštejemo na Viru (kar 48), v Srednjih Jaršah 20, na Rodici 12, Spodnjih Jaršah 8, na Količevem 6 in najmanj v Zgornjih Jaršah (2). Na Viru je (po podatkih v telefonskem imeniku) 8 trgovin (mnoge so specializirane), po dve pa sta v Zgornjih Jaršah in na Rodici. Tudi gostinskih obratov je največ na Viru (5), na Rodici je najbolj znana Pivnica Adam Ravbar, v Spodnjih Jaršah Penzion in restavracija Tilia, v Srednjih Jaršah Gostilna Bunkež in v Zgornjih Jaršah restavracija Majčev dvor. Ob glavni cesti Ljubljana-Celje, na Breznikovi ulici, je v zadnjih letih zrasel nov poslovno-trgovski center, ki je pomemben za širše območje. Podobno velja tudi za Napredkov prodajni center v Zgornjih Jaršah, kjer je centralno skladišče in diskont ter Svetovalno prodajni studio Ideja tovarne Induplati.

Med drugimi središčnimi funkcijami naselij naj navedemo še izobraževalne ustanove in nekatere druge pomembne dejavnosti. Na Viru sta dve vzgojni enoti Vrtca Domžale, pošta, banka in sedež Krajevne skupnosti Toma Brejca. Na Rodici je poleg OŠ Rodice še posebna OŠ Roje, enota Vrtca Domžale in Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete. V Srednjih Jaršah je sedež Krajevne skupnosti Jarše Rodica in Župnijskega urada Jarše, v Zgornjih Jaršah pa banka.

 

V naseljih na našem območju je največ aktivnega prebivalstva zaposlenega v sekundarnih (industrijskih) dejavnostih (povprečno 57,2 %), v terciarnih in kvartarnih (storitvenih) dejavnostih 40,9 % in samo 1,9% v primarnih (kmetijskih) dejavnostih.