oRodicM.gif (1357 bytes)

OŠ RODICA

POKRAJINSKA PODOBA DOMAČEGA KRAJA

 

PREDSTAVITEV OŠ RODICA

Osnovna šola Rodica je ena od šestih osnovnih šol v občini Domžale. Pouk poteka v dveh stavbah: na Kettejevi 13 na Rodici (20 oddelkov učencev) in na Šolski ulici 1 v Spodnjih Jaršah (4 oddelki). Starejša šola v Spodnjih Jaršah je odprla svoja vrata že 1906. leta. Pred tem so otroci iz Zgornjih, Srednjih, Spodnjih Jarš in Rodice obiskovali šolo v Mengšu.V septembru 1972 so učenci prvič prestopili prag nove OŠ Josip Broz Tito, ki se je kasneje preimenovala v OŠ Rodica. V šolskem letu 2000/2001 šolo obiskuje 529 učencev iz krajev Zgornje, Srednje in Spodnje Jarše, Rodica, Vir in Količevo.

v_1m.jpg (17161 bytes)

v_2m.jpg (14284 bytes)

Slika 1: Šolsko poslopje na Rodici, Kettejeva ulica 13 Slika 2: Stara šola v Spodnjih Jaršah, Šolska ulica 1