oRodicM.gif (1357 bytes)

OŠ RODICA

POKRAJINSKA PODOBA DOMAČEGA KRAJA

 

PODATKI O IZVAJALCU PROJEKTA

 

 

 

 

Ime in naslov zavoda:                                                                                                   OSNOVNA ŠOLA RODICA, KETTEJEVA 13, 1230 DOMŽALE                                               Telefon in fax: 01/7219-530

Ravnateljica zavoda:                                                                                                     ANDREJA POGAČNIK JARC                                                                                     Elektronska pošta: ANDREJA.POGACNIK@GUEST.ARNES.SI

Odgovorni nosilec projektne naloge:                                                                                   VILMA VRTAČNIK MERČUN (Vsebinska priprava in avtorica vseh fotografij)                   Elektronska pošta: VILMA.VRTACNIK-MERCUN@GUEST.ARNES.SI

Notranji sodelavci:                                                                                                            DUŠAN SMOLE (Računalniška priprava in oblikovanje)                                                  Elektronska pošta: DUSAN.SMOLE@GUEST.ARNES.SI

ANA MEDVED (Recenzija)

MIRSAD SKORUPAN (Recenzija)

IRENA LAPANJE (Lektoriranje)