oRodicM.gif (1357 bytes)

OŠ RODICA

POKRAJINSKA PODOBA DOMAČEGA KRAJA

 

OPIS PROJEKTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V šolskem letu 2000/2001 sodelujemo v razvojnem projektu Zavora RS za šolstvo “Vrednotenje podobe kot osnovnega sporočila o lastnostih pokrajine pri pouku geografije”. Projektno nalogo smo naslovili “Pokrajinska podoba domačega kraja”.

Cilji naše projektne naloge so:

  • v podobi in besedi predstaviti geografske značilnosti domače pokrajine
  • izdelati domačo spletno stran šole in objaviti predstavitev domače pokrajine
  • na osnovi slikovne podobe domačega kraja izdelati testne naloge, ki ustrezajo učnemu načrtu za geografijo v 8. razredu osnovne šole

Poudarek v predstavitvi “Pokrajinske podobe domačega kraja” je na slikovnem prikazu posameznih elementov pokrajine. Vse fotografije so bile posnete v novembru in decembru 2000, razen fotografije Grobeljskega drevoreda, ki je iz maja 2000. Naloge, ki jih vsebuje testni del projektne naloge, so prilagojene učnemu načrtu za geografijo za 8. razred osnovne šole. Marsikatere naloge se ne nanašajo neposredno na naš domači kraj, ampak so splošno-izobraževalne narave. Z njimi preverjamo poznavanje geografskih pojmov in pojavov, obenem pa želimo spomniti, da ti pojavi v naši pokrajini obstajajo.