IZŠLA JE NOVA KNJIGA O ŽIVLJENJU NA BREGOVIH KAMNIŠKE BISTRICE NEKOČ IN DANES

UČNA POT OB MLINŠČICI

Vodne naprave na Mlinščici ter zaton mlinarstva v Jaršah in na Rodici

KNJIGA PRINAŠA:

Ø       bogato poročilo o času, ko so vodna kolesa na Mlinščici poganjala številne mline, žage in kovačije, pa tudi današnjo izrabo njene vodne moči,

Ø       zgodovinski oris posameznih mlinov, žag in kovačij na Homški Mlinščici, še posebej podrobno za območje Jarš in Rodice,

Ø       izčrpne vprašalnike za terensko preučevanje vodnih mlinov,

Ø       dragocena pričevanja nekdanjih mlinarjev, žagarjev in kovačev ali njihovih sorodnikov o življenju in delu nekoč ter pogovore z današnjimi uporabniki vodne moči Mlinščice,

Ø       o skrbnem gospodarjenju z Mlinščico v preteklosti, o njenem stanju danes in o njeni prihodnosti.

·         104 strani

·         145 barvnih fotografij

·         16 starih dokumentarnih fotografij

·         7 preglednic

·         7 skic

·         6 grafov

·         2 karti

·         format knjige 21 x 26 cm

KNJIGO PRIPOROČAMO:

·          za domačo knjižnico vsem domačinom, ki živijo na bregovih Kamniške Bistrice, kot vodnik in zapis krajevne zgodovine,

·          za darilo prijateljem, katerim želimo podariti del bogate kulturno-tehnične dediščine domačih krajev, iz katerih prihajamo,

·          za darilo poslovnim partnerjem, ko se spominjamo podjetnosti, s katero so naši predniki gradili mlinščice in jih izkoriščali,

·          vsem šolam, vrtcem, društvom, knjižnicam in drugim ustanovam, da bodo po njej lahko segali mlajši rodovi in spoznavali svoje korenine,

·          ostalim bralcem, ki znajo ceniti slovensko kulturno-tehnično dediščino in jih zanima izkoriščanje vodne moči Kamniške Bistrice nekoč in danes.

IZ PREDGOVORA RADIJSKEGA NOVINARJA MATJAŽA BROJANA:

… Danes imamo v pričujoči knjigi pred sabo ubeseden povzetek vsega, kar morda v zadnjih trenutkih, ko je to še možno, oživlja in za vse čase zapisuje v trajni obliki spomin posameznikov z bregov mlinščic. Ohranja spomin mlinarjev in drugih ljudi, ki se še spominjajo svojega življenja ob teh pomožnih vodah Bistrice. Dejanje, ki smo mu priča, je lepo, trajno, vsakršne vrednote mlinščic ohranjujoče dejanje; to je hvalevredno dejanje spoštovanja naše izjemne tehnične dediščine. Ta se bo, posebej to zadeva mlinščice, zahvaljujoč profesorici Vilmi Vrtačnik Merčunovi in številnim njenim mladim sodelavcem ohranila kot zanimiva in dragocena krajinska vrednota z domžalskega in kamniškega območja. Za zmeraj in za vse čase.

Cena knjige z DDV: 4000 SIT

Ø       Knjigo lahko naročite po telefonu ali faxu na številki 01/721-95-30 in jo dobite po pošti.

Ø       Knjigo lahko dvignete osebno v tajništvu OŠ Rodica, Kettejeva ulica 13, Domžale. Plačilo z gotovino ali naročilnico.

Ø       Knjigo lahko naročite tudi z naročilnico, ki jo pošljete na naslov: OŠ Rodica, Kettejeva 13, 1230 Domžale. Prejeli jo boste po pošti. Plačilo po povzetju.

 

"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

N A R O Č I L N I C A

 

 

Naročam ……... izvodov knjige Učna pot ob Mlinščici.

Ime in priimek…………………………………………………………………………………..

Podjetje ………………………………………………………………………………………

Naslov…………………………………………………………………………………………..

Kraj in poštna številka…………………………………………………………………………

Telefon …………………………………………………………………………………………

E-mail …………………………………………………………………………………………

Podpis in žig …………………………………………………………………………………...