URE ZA INDIVIDUALNE RAZGOVORE GLEDE IZBIRE SREDNJE ŠOLE

Dopoldan vsak dan od 7.15 do 14.30, vendar v naprej ( po telefonu 721 95 30 ali po e-pošti: tjasa.kranjc@guest.arnes.si) sporočite dan in uro zaradi upoštevanja in razporejanja delovnih obveznosti.

  • V popoldanskem času v decembru, januarju, februarju sem na voljo v času skupnih govorilnih ur enkrat mesečno, o dodatnih popoldanskih terminih vas bom še obvestila.

Razgovor, če je le mogoče, časovno načrtujte tako, da bo lahko prisoten tudi otrok. Hkrati Vas prosim, da spodbudite vašega otroka, da se oglasi pri meni na individualnem razgovoru glede izbire nadaljnje poti šolanja.

Kranjc, 22. 11. 2012
ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOL. LETO 2013/2014

ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOL. LETO 2013/2014

Kranjc, 22. 11. 2012

Če potrebujete nasvet, smo vam na voljo:

TJAŠA KRANJC,
pedagoginja
(tjasa.kranjc@guest.arnes.si)
* poklicna orientacija
* svetovanje in pomoč učencem in staršem, ko nastopijo učne težave
* iskanje in nudenje podpore ter pomoči družinam, kjer prihaja do socialno-ekonomskih stisk (regresiranje šolske prehrane in druge oblike pomoči)
* dodatna strokovna pomoč učencem z učnimi težavami

IRENA JERETINA,
psihologinja
(irena.jeretina@guest.arnes.si)
* vpis šolskih novincev in drugih učencev
* svetovanje in pomoč učencem in staršem, ko nastopijo čustveno-socialne ali osebnostne težave
* pomoč in svetovanje učencem z vedenjskimi in disciplinskimi težavami ter svetovalno delo z njihovimi starši in učitelji
* odkrivanje nadarjenih učencev in koordinacija dela z njimi
* dodatna strokovna pomoč učencem z učnimi težavami

DODATNO STROKOVNO POMOČ IZVAJATA ŠE:

KRISTINA ZUPANČIČ,
specialna pedagoginja
(kristina.zupancic@guest.arnes.si)

LEA VODIČKA,
pedagoginja s spec. pedagoško dokvalifikacijo
(lea.vodicka@guest.arnes.si)

  OŠ Rodica, 2009