OŠ Rodica Domžale

Seznam predmetov

Urnik eAsistent 7.0.6

Datum: 24. 08. 2016


$0001 Izbirna
$0002 Izbirna
$0003 Izbirna
$0004 Izbirna
$0005 Izbirna
$0006 Izbirna
$0007 Izbirna
$0008 Izbirna
$8BIGEAB $8BIGEAB
$8BIGEBA $8BIGEBA
$A4S8 $A4S8
$A4S9 $A4S9
$GOS6C $GOS6C
$MAT8 $MAT8
$MAT9 $MAT9
$MATM4 $MATM4
$MATM5 $MATM5
$MATM6 $MATm6
$MATM7 $MATm7
$N001 Izbirna
$N002 Izbirna
$N003 Izbirna
$N004 Izbirna
$N005 Izbirna
$N006 Izbirna
$NA07 Izbirna
$NA08 Izbirna
$NA09 Izbirna
$S49 $S49
$S4A8 $S4A8
$S4A9 $S4A9
$S91 $S91
$SLJB85 $SLJB85
$SLJB91 $SLJB91
$SLJM4 $SLJM4
$SLJM5 $SLJM5
$SLJM6 $SLJM6
$SLJM7 $SLJM7
$SLRB8 $SLRB8
$SLRB9 $SLRB9
$ŠPO6AC $ŠPO6AC
$ŠPO6B $ŠPO6B
$ŠPO7A $ŠPO7A
$ŠPO7B $ŠPO7B
$ŠPO7C $ŠPO7C
$ŠPO8A $ŠPO8A
$ŠPO8B $ŠPO8B
$ŠPO8C $ŠPO8C
$ŠPO9AC $ŠPO9AC
$ŠPO9B $ŠPO9B
$TIT6A $TIT6A
$TIT6B $TIT6B
$TIT6C $TIT6C
$TIT7A $TIT7A
$TIT7B $TIT7B
$TIT7C $TIT7C
$TIT8A $TIT8A
$TIT8B $TIT8B
$TIT8C $TIT8c
$TJAM6 $TJAM6
$TJAM7 $TJAM7
BIO Biologija
DKE Domovinska in državljanska kultura in etika
DRU Družba
FIZ Fizika
GEO Geografija
GOS Gospodinjstvo
GUM Glasbena umetnost
KEM Kemija
LUM Likovna umetnost
MAT Matematika
NAR Naravoslovje
NIT Naravoslovje in tehnika
RU Razredna ura
SLJ Slovenščina
SPO Spoznavanje okolja
ŠPO Šport
TJA Angleščina
ZGO Zgodovina