OŠ Rodica Domžale
 
Urnik eAsistent 7.0.6
Enota: 9.B
Razrednik: Irena Lapanje
24. avgust 2016
 
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
0. ura
 
I,II
DIP FIZ
FIJ SLO 3
NI1B2 NEM
POK2 KEM
I,II
NI32 NEM
II
SLJ SL-AN
I,II
SLJ SL-AN
1. ura
I,II
KEM KEM
I,II
SLJ SL-AN
TJA NEM
TJA SLO 2
TJA ANG 1
TJA ANG 2
I,II
ŠPO TV 1
ŠPO TV 1
I,II
GUM GUM
I,II
GEO GEO
2. ura
I,II
MAT FIZ
MAT MAT 1
MAT THV
MAT MAT 2
MAT MAT 3
I,II
SLJ SLO 2
SLJ SLO 3
SLJ SL-AN
SLJ SLO 1
TJA ANG 1
I,II
MAT FIZ
MAT MAT 1
MAT THV
MAT MAT 2
MAT MAT 3
I,II
MAT SLO 1
MAT MAT 1
MAT THV
MAT MAT 2
MAT MAT 3
I,II
FIZ FIZ
3. ura
I,II
SLJ SL-AN
TJA GEO
TJA SLO 2
TJA ANG 1
TJA ANG 2
I,II
MAT FIZ
MAT MAT 1
MAT THV
MAT MAT 2
MAT MAT 3
I,II
SLJ SL-AN
TJA GEO
TJA SLO 2
TJA ANG 1
TJA ANG 2
I,II
KEM KEM
I,II
ŠPO TV 1
ŠPO TV 1
4. ura
I,II
SLJ SLO 2
SLJ SLO 3
SLJ SL-AN
SLJ SLO 1
TJA ANG 1
I,II
ZGO ZGO
I,II
SLJ SLO 2
SLJ SLO 3
SLJ SL-AN
SLJ SLO 1
TJA ANG 1
I,II
BIO BIO
I,II
LUM LUM
5. ura
I,II
FIZ FIZ
I,II
BIO BIO
I,II
ZGO ZGO
I,II
SLJ SLO 2
SLJ SLO 3
SLJ SL-AN
SLJ SLO 1
I
RU SLO 2
6. ura
 
I,II
GEO GEO
II
SLJ SLO 2
SLJ SLO 3
SLJ SL-AN
SLJ SLO 1
 
 
7. ura
I,II
FI11 GEO
IŠP1 TV 1
LS3 LUM
NI1B1 NEM
NPH BIO
POK1 KEM
TEV ZGO
I,II
FI31 GEO
KEŽ2 KEM
LS2 LUM
NI1A1 NEM
SPH1 BIO
ŠZZ2 TV 1
VNN MAT 3
I,II
GKL SLO 1
MME RAČ
NI1A2 NEM
OPK ZGO
ŠSP2 TV 1
I,II
FI12 GEO
IŠP2 TV 1
KEŽ1 KEM
NI21 NEM
OGL1 THV
ONA BIO
ŠNO SL-AN
UBE RAČ
I,II
FI32 GEO
LS1 LUM
NI31 NEM
OGL2 MAT 3
SPH2 BIO
ŠSP1 TV 1
TIS ZGO