OŠ Rodica Domžale
 
Urnik eAsistent 7.0.6
Enota: 8.C
Razrednik: Martin Mah
24. avgust 2016
 
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
0. ura
I,II
NI22 NEM
ŠZZ1 TV 1
I,II
DIP FIZ
FIJ SLO 3
NI1B2 NEM
POK2 KEM
II
SLJ SLO 1
SLJ SLO 2
SLJ SLO 3
SLJ SL-AN
II
SLJ SLO 1
 
1. ura
I,II
SLJ SLO 1
TJA ANG 1
TJA ANG 2
TJA GEO
TJA SLO 2
I,II
KEM KEM
I,II
SLJ SLO 1
TJA ANG 1
TJA ANG 2
TJA GEO
TJA SLO 2
I,II
BIO BIO
I,II
GUM GUM
2. ura
I,II
SLJ SLO 1
SLJ SLO 2
SLJ SLO 3
SLJ SL-AN
TJA ANG 1
I,II
MAT MAT 2
MAT THV
MAT MAT 1
MAT MAT 3
MAT FIZ
I,II
SLJ SLO 1
SLJ SLO 2
SLJ SLO 3
SLJ SL-AN
TJA ANG 1
I,II
FIZ FIZ
I
GEO GEO
II
BIO BIO
3. ura
I,II
MAT MAT 2
MAT THV
MAT MAT 1
MAT MAT 3
MAT FIZ
I,II
SLJ SLO 1
TJA ANG 1
TJA ANG 2
TJA GEO
TJA SLO 2
I,II
MAT MAT 2
MAT THV
MAT MAT 1
MAT MAT 3
MAT FIZ
I,II
MAT MAT 2
MAT THV
MAT MAT 1
MAT MAT 3
MAT FIZ
I,II
DKE SLO 3
4. ura
I,II
ZGO ZGO
I,II
SLJ SLO 1
SLJ SLO 2
SLJ SLO 3
SLJ SL-AN
TJA ANG 1
I,II
KEM KEM
I,II
GEO GEO
I,II
FIZ KEM
5. ura
I,II
ŠPO TV 1
ŠPO TV 1
 
I
LUM LUM
II
TIT MAT 3
TIT THV
I,II
ZGO ZGO
I,II
ŠPO TV 1
ŠPO TV 1
6. ura
I
RU THV
 
I
LUM LUM
II
TIT MAT 3
TIT THV
 
 
7. ura
 
I,II
FI31 GEO
KEŽ2 KEM
LS2 LUM
NI1A1 NEM
SPH1 BIO
ŠZZ2 TV 1
VNN MAT 3
I,II
GKL SLO 1
MME RAČ
NI1A2 NEM
OPK ZGO
ŠSP2 TV 1
I,II
FI12 GEO
IŠP2 TV 1
KEŽ1 KEM
NI21 NEM
OGL1 THV
ONA BIO
ŠNO SL-AN
UBE RAČ
I,II
FI32 GEO
LS1 LUM
NI31 NEM
OGL2 MAT 3
SPH2 BIO
ŠSP1 TV 1
TIS ZGO