OŠ Rodica Domžale
 
Urnik eAsistent 7.0.6
Enota: 7.A
Razrednik: Jana Stančič
24. avgust 2016
 
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
0. ura
I,II
NI22 NEM
ŠZZ1 TV 1
I,II
DIP FIZ
FIJ SLO 3
NI1B2 NEM
POK2 KEM
 
 
 
1. ura
I,II
MATM MAT 3
MATM THV
MATM MAT 1
MATM FIZ
MATM MAT 2
I,II
MAT MAT 1
I,II
SLJ SL-AN
I,II
SLJM SLO 1
SLJM SL-AN
SLJM SLO 2
SLJM SLO 3
SLJM ZGO
I,II
TJA ANG 1
2. ura
I,II
ZGO ZGO
I,II
ŠPO TV 1
ŠPO TV 1
I,II
ZGO ZGO
I,II
NAR BIO
I,II
GEO ANG 2
3. ura
I,II
GUM GUM
I,II
SLJ SL-AN
I,II
ŠPO TV 1
ŠPO TV 1
I,II
TJAM SL-AN
TJAM ANG 1
TJAM GEO
TJAM SLO 2
TJAM ANG 2
I,II
SLJ SL-AN
4. ura
I
TIT MAT 3
TIT THV
II
LUM LUM
I,II
GEO ANG 2
I,II
MAT FIZ
I,II
TJA ANG 1
I,II
NAR BIO
5. ura
I
TIT MAT 3
TIT THV
II
LUM LUM
I,II
DKE SLO 3
I,II
TJA ANG 1
I,II
MAT FIZ
I,II
NAR BIO
6. ura
 
 
I
RU SL-AN
 
 
7. ura
I,II
FI11 GEO
IŠP1 TV 1
LS3 LUM
NI1B1 NEM
NPH BIO
POK1 KEM
TEV ZGO
I,II
FI31 GEO
KEŽ2 KEM
LS2 LUM
NI1A1 NEM
SPH1 BIO
ŠZZ2 TV 1
VNN MAT 3
I,II
GKL SLO 1
MME RAČ
NI1A2 NEM
OPK ZGO
ŠSP2 TV 1
I,II
FI12 GEO
IŠP2 TV 1
KEŽ1 KEM
NI21 NEM
OGL1 THV
ONA BIO
ŠNO SL-AN
UBE RAČ
I,II
FI32 GEO
LS1 LUM
NI31 NEM
OGL2 MAT 3
SPH2 BIO
ŠSP1 TV 1
TIS ZGO