OŠ Rodica Domžale
 
Urnik eAsistent 7.0.6
Enota: 5.C
Razrednik: Štefka Ramovš
24. avgust 2016
 
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
0. ura
 
 
 
I,II
NNEM22 NEM
NŠPO5 TV 2
I,II
NNEM32 NEM
NRAČ3 RAČ
1. ura
I,II
SLJ 5.C
I,II
MAT 5.C
I,II
MATM TV 3
MATM 5.B
MATM 4.C
MATM 5.C
MATM 5.A
I,II
SLJ 5.C
I,II
NIT 5.C
2. ura
I,II
SLJ 5.C
I,II
SLJM 4.B
SLJM 5.B
SLJM 4.A
SLJM 5.C
SLJM 5.A
I,II
SLJ 5.C
I,II
MAT 5.C
I,II
NIT 5.C
3. ura
I,II
ŠPO TV 2
I,II
DRU 5.C
I,II
ŠPO TV 2
I
RU 5.C
II
GUM GUM
I,II
LUM 5.C
4. ura
I,II
MAT 5.C
I,II
GUM GUM
I,II
TJA ANG 2
I,II
TJA ANG 2
I,II
LUM 5.C
5. ura
I,II
DRU 5.C
I,II
TJA ANG 2
I,II
NIT 5.C
I,II
DRU 5.C
I,II
GOS 5.C
6. ura
I,II
NNEM11 NEM
NRAČ2 RAČ
NŠPO1 TV 1
NTEH2 MAT 3
I,II
NNEM21 NEM
NŠPO2 TV 2
NTEH3 BIO
I,II
NNEM12 NEM
NŠPO3 TV 1
NTEH1 FIZ
I,II
NNEM31 NEM
NRAČ1 RAČ
NŠPO4 TV 1
I,II
ŠPO TV 1