OŠ Rodica Domžale
 
Urnik eAsistent 7.0.6
Enota: 5.B
Razrednik: Draga Jeretina Anžin
24. avgust 2016
 
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
0. ura
 
 
 
I,II
NNEM22 NEM
NŠPO5 TV 2
I,II
NNEM32 NEM
NRAČ3 RAČ
1. ura
I,II
SLJ 5.B
I,II
MAT 5.B
I,II
MATM TV 3
MATM 5.B
MATM 4.C
MATM 5.C
MATM 5.A
I,II
SLJ 5.B
I,II
MAT 5.B
2. ura
I,II
SLJ 5.B
I,II
SLJM 4.B
SLJM 5.B
SLJM 4.A
SLJM 5.C
SLJM 5.A
I,II
TJA 5.B
I,II
GOS 5.B
I,II
ŠPO TV 3
3. ura
I,II
MAT 5.B
I,II
GUM 5.B
I,II
SLJ 5.B
I,II
ŠPO TV 3
I,II
DRU 5.B
4. ura
I,II
TJA 5.B
I,II
ŠPO TV 3
I,II
DRU 5.B
I,II
NIT 5.B
I,II
LUM 5.B
5. ura
I,II
DRU 5.B
I,II
TJA 5.B
I,II
NIT 5.B
I,II
NIT 5.B
I,II
LUM 5.B
6. ura
I,II
NNEM11 NEM
NRAČ2 RAČ
NŠPO1 TV 1
NTEH2 MAT 3
I,II
NNEM21 NEM
NŠPO2 TV 2
NTEH3 BIO
I,II
NNEM12 NEM
NŠPO3 TV 1
NTEH1 FIZ
I
RU 5.B
II
GUM 5.B