OŠ Rodica Domžale
 
Urnik eAsistent 7.0.6
Enota: 2.B
Razrednik: Natalija Pokovec
24. avgust 2016
 
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
1. ura
I,II
SLJ 2.B
I,II
ŠPO TV 3
I,II
SLJ 2.B
I,II
TJA 2.B
I,II
MAT 2.B
2. ura
I,II
SLJ 2.B
I,II
MAT 2.B
I,II
SLJ 2.B
I,II
MAT 2.B
I,II
GUM 2.B
3. ura
I,II
SPO 2.B
I,II
TJA 2.B
I,II
MAT 2.B
I,II
SLJ 2.B
I,II
SLJ 2.B
4. ura
I,II
ŠPO TV 3
I,II
SLJ 2.B
I,II
ŠPO TV 3
I,II
LUM 2.B
I,II
SPO 2.B
5. ura
 
I,II
GUM 2.B
I,II
SPO 2.B
I,II
LUM 2.B
 
6. ura