Kemija

Avtor: Mateja Vidmar, OŠ Rodica Domžale

Preverite svoje znanje

 
   

1. Izberi pravilno ime ciklične spojine-reaktanta:
ciklopentan
1,2- diklorociklopentan
cikloheksan
ciklobutan

2. Kako imenujemo te vrste kemijskih reakcij?
adicija
substitucija
oksidacija
hidrogeniranje

3. V kakšnem agregatnem stanju je brom pri sobni temperaturi?
V trdnem agregatnem stanju
V plinastem agregatnem stanju
V tekočem agregatnem stanju

4. Izberi pravilno ime ciklične spojine- produkta:
ciklopentan
1,2- diklorociklopentan
bromocikloheksan
bromociklopropan

 
   

5. Izberi pravilno ime ciklične spojine- reaktanta:
cikloheksan
1,2- diklorociklopentan
cikloheksen
ciklobutan

6.Kako imenujemo te vrste kemijskih reakcij?
adicija
substitucija
oksidacija
hidrogeniranje

7. Kakšna spojina je cikloheksen glede na vrsto vezi med ogljikovimi atomi?
nasičena
nenasičena

8. Izberi pravilno ime ciklične spojine- produkta:
ciklopentan
1,2- dibromocikloheksan
bromocikloheksan
bromociklopropan