* Osnovna šola Ledina | Vodič * Ledina Primary school | Navigate*

  Naj dogodki                      ***  
     

Podatki o šoli
Predstavitev programa
Bolnišnični oddelki
Projekti
Ledinski učenci
Sodelovanje s starši
Računalništvo
Šolska knjižnica
Pomembna obvestila
>> Naj dogodki


Obisk dr. Vita Turka
April 
2005

Našo šolo je 1. aprila 2005 obiskal profesor dr. Vito Turk, od leta 1996 direktor Inštituta Jožef Štefan v Ljubljani. Dr. Turk že več kot 25 let sistematično raziskuje encime, ki se v celicah razgrajujejo v beljakovine. V žarišču njegovih raziskav so cisteinske proteinaze in njihovi inhibitorji. Na tem področju je po mednarodnih merilih eden od vodilnih strokovnjakov, v zadnjih sedmih letih pa je objavil več kot 80 člankov v vodilnih znanstvenih revijah z visokim faktorjem vpliva. Da so to odmevni prispevki, priča veliko število citatov njegovih del, kar ga uvršča med najbolj citirane slovenske znanstvenike.

Profesor dr. Turk je na okrogli mizi, ki smo jo organizirali na naši šoli, spregovoril z učenci o svoji poklicni poti, orisal težave pri poklicnem izobraževanju, ki jih je imel kot mlad študent zaradi politične in znanstvene izoliranosti nekdanje države Jugoslavije, obširno spregovoril o  Inštitutu Jožef Štefan ter z veliko anekdotami opisal svoje delo profesorja, mentorja in direktorja omenjenega inštituta. Na okrogli mizi je učence seznanil z možnostmi šolanja, izobraževanja ter kasnejše zaposlitve na  naravoslovnem področju, pri čemer je izpostavil veliko možnosti za študij in izobraževanje nadarjenih študentov naših naravoslovnih fakultet v tujini.  Poudaril je pomen izobrazbe v današnjem času, dotaknil pa se je tudi problema globalizacije, ki jo je predstavil kot pozitiven in tudi negativen pojav sodobne družbe.

Sodelujoči v okrogli mizi so prof. dr. Turka z zanimanjem poslušali ter ga z vprašanji še bolj vzpodbudili k obširnejšim odgovorom o pomenu učnega dela in delavnih navad, o učencem prijazni šoli, o poklicnih ambicijah posameznika  o poklicnih ciljih, pri katerih mora biti posameznik stvaren ter si jih določiti na podlagi lastnih interesov in pripravljenosti za trdo delo. Spregovoril je tudi o svoji stroki, učencem predstavil delo svojih asistentov in pomočnikov ter na koncu učence tudi povabil, naj Inštitut Jožef Štefan v Ljubljani tudi obiščejo in se sami prepričajo, kako dela na tej ustanovi poteka. Učenci so povabilo z veseljem sprejeli in z navdušenjem obljubili skorajšen obisk.

 

   

                                                 

Zadnje spremembe 05/2005

----------------- Osnovna šola Ledina, Ljubljana -----------------
LEDINA Strokovni delavci Pišite nam! Vpis v knjigo gostov Klepetalnica