Naj dogodki                      ***  
   


Šolsko leto 2004/05
Januar 
2005

_____  * _________________________________________________________  

10. - 14. 1. 2005

Humanitarna akcija "ZA DROBIŽ SVETA"

 

Na pobudo naših učencev in učiteljev smo se pridružili humanitarni akciji ZA DROBIŽ SVETA, ki ga organizira UNICEF. Zbrani drobiž bo UNICEF namenil za pomoč otrokom v JV Aziji.

Zbrali smo štiri vedra drobiža, med kovanci pa je bilo tudi precej bankovcev. Denar so odnesli na banko učenci, ki v letošnjem šolskem letu sodelujejo v projektu Dobre vesti iz naše šole in našega mesta. Ponosni smo na zbrani znesek: 173.480,00 sit  in upamo, da bo čim prej prišel v prave roke.  

 

_____  * _________________________________________________________  

11. - 13. 1. 2005

Naravoslovni dan "Odraščanje in mi"

11., 12., in 13.1.  smo za učence 8.r-osemletke v sodelovanju z Mladinsko informativnim svetovalnim središčem (MISSS-om) organizirali naravoslovni dan «Odraščanje in mi«. To je preventivni program za odraščajoče mladostnike. V tem obdobju imajo mladostniki še posebno močno potrebo po odprtem načinu izražanja in medsebojnega pogovarjanja. Z mladimi usposobljenimi študenti lahko preverjajo svoj odnos do posameznih problemov. Pomembno je znanje in vedenje o spolnem in telesnem dozorevanju, o zasvojenosti – odnosom do drog, o medsebojnih odnosih. Prednost pogovora v majhnih skupinah je, da se v pogovor lahko vključi vsakdo, komunikacija pa je bolj odprta in sproščena kot s starši ali učitelji.

_____  * _________________________________________________________  

11. 1. 2005

Prireditev POJOČE STOPNICE: Nastop eno in troglasnega OPZ

Mentorica: Mateja Završnik

_____  * _________________________________________________________  

1. - 31. 1. 2005

Razredne ure "Ravnati s spori in nestrinjanji"

V 4. in 5. razredih smo v januarju posebno skrb namenili seznanjenju učencev  s socialno veščino »Ravnati s spori in nestrinjanji«. Razredna ura, ki jo je vodila svetovalna delavka Vera Rozman je bila namenjena osveščanju učencev  o načinih vedenja, ki omogočajo razrešiti nesoglasja, spore in omogočajo primerno sporazumevanje  ob upoštevanju  lastnih in sogovornikovih potreb in čustev. Spregovorili smo tudi o potrebnosti medsebojnega sodelovanja, strpnosti in sprejemanju drugačnosti.