Naj dogodki                      ***  
   


Šolsko leto 2003/04
Marec  2004

_____  * _________________________________________________________


Ledina piše knjigo - dan odprtih vrat na OŠ Ledina
                       6. 3. 2004 

Delavnice na predmetni stopnji


Ime delavnice

Mentor,  mentorica

Za razred

GRAFITI

Žana Ude, 
Andrej Šturm

8.ac

KLEKLJALI SO MOJA MATI

Ines Štular

5., 7., 7.def

GREMO V EVROPO 
– kaj vam prinašamo, kaj moramo vedeti

Vladimira Koren,
Barbara Kmet

7.d,e,f

SKEČI V FRANCOŠČINI

A.Kolman Kavčič

7.d.,e.,f

SKEČI V ANGLEŠČINI

Marjana Mihelič

7.d.,e.,f

PEČATI LEDINE SKOZI ČAS

Barbara Tacar

5., 7.d.e.f

LEDINA NA STARIH ZEMLJEVIDIH

Neva Osterman, 
Breda Grenc

7., 8.

TV DNEVNIK

Zdenka Ožinger

7. d.e.f

ZANIMIVOSTI IZ ZGODOVINE ŠOLE 
(od prvih začetkov do…)

Gabrijela Škraba

7., 8.

KAJ NAJRAJŠI JEMO

Romana A.Dolenc

5.

KAKO JE RASLA IN SE SPREMINJALA 
NAŠA ŠOLA – MAKETA

Nina Zadel, 
Laszlo Herman

7., 8.

ALI BI ŠOLA LAHKO BILA BOLJ ZANIMIVA – filozofska delavnica

Lidija Stanič

7. d,e.f

POJOČE STOPNICE

Mateja Završnik

5.-8.

POSKUSI, POSKUSI – O ZDRAVJU … IN ŠE ČEM

Boža Šarbek, 
Sonja Vidrih

7., 8.

EKO JUNAKI V TREH DIMENZIJAH IN BESEDI

Nina Hvala Klančič,
K.Rigler Šilc

5.

NOVINARSKA DELAVNICA

Darja Verbič

7., 8.

 

 

                                                 

Zadnje spremembe 03/2004