Naj dogodki                      ***  
   


©olsko leto 2000/01
September  2000

_____  * _________________________________________________________  

21. 9. 2000

Obisk učiteljev, ravnateljev in gospodarstvenikov 
iz ©vedske (Helsingborg)

Obiskovalci so prisostvovali pri pouku ¹portne vzgoje z dvema učiteljema na razredni stopnji, slovenskega jezika v računalni¹ki učilnici in pri glasbeni vzgoji.


_____  * _________________________________________________________

20. - 23. 9. 2000


Tabor na Rakitni (7. in 8. razred)

Energija, energija, energija … Bilo je poučno in zabavno!
Vodja: Mihaela Mrzlikar, mag. fizike