Naj dogodki              ***  
   


Šolsko leto 2006/07
Marec 2007

___  * _________________________________________________________  

8. 3.

E- konferenca: Slovenija- Madžarska

Učenci 9. razreda smo imeli e-konferenco z madžarsko šolo Kossuth Lajos Altalanos Iskola DABAS. Konferenca je potekala na temo predstavitve pustnih šeg in navad obeh držav. Za nameček pa smo naše predstavitve preko video povezave še bolj popestrili.

             

 

___  * _________________________________________________________  

12. 3.

Raziskovalna naloga- Hrup in mi  

V okviru razpisa za raziskovalne naloge na osnovnih šolah, ki ga je razpisala mestna občina Ljubljana, bo Osnovna šola Ledina sodelovala z raziskovalno nalogo HRUP IN MI. Nosilca naloge sta učenca devetega razreda devetletke Vita Andreja Mesarič in Rok Kovač.

Na podlagi postavljene hipoteze, da hrup moti učence pri delu, so bili jasno postavljeni cilji raziskovalne naloge, ki naj bi prinesli odgovore na vrsto hrupa,  intenzivnost hrupa odvisno od časa, lokaciji največjega hrupa in učinku hrupa na zbranost učencev. V skladu z določeno metodologijo sta mlada raziskovalca nadgradila osnovno znanje z dodatnim prebiranjem ustrezne literature in izvedla meritve jakosti hrupa v različnih prostorih in različnem času. Z dobro pripravljenim anketnim vprašalnikom, sta anketirala učence osmega in devetega razreda in tako pridobila odgovore na vpliv hrupa. Z obdelavo podatkov in strokovnimi komentarji bodo vidni rezultati glede na postavljene cilje in potrjena ali ovržena hipoteza.

                            

Urška Vidmar, prof.ma-fi 

___  * _________________________________________________________  

20. 3.

 

Akcija za večjo prometno varnost - Podelitev "Stop" znakov

                   

Podelitev »Stop« znakov v akciji za večjo prometno varnost osnovnošolcev na šolskih poteh. Predstavnik Lions kluba Ljubljana Tivoli, Miro Brumat in ljubljanski župan Zoran Janković, sta v sredo, 20. 03.07 v atriju Mestnega muzeja ljubljanskim OŠ podelila stop zanke, ki bodo prispevali k večji prometni varnosti osnovnošolcev na šolskih poteh.

 

Učenci in učenke 3.b razreda pod mentorstvom učiteljice Natalije Rožnik so goste navdušili s čudovito odigrano predstavo Varno v prometu. V njej so pokazali, da bo tudi njim podeljeni stop znak v veliko pomoč pri hoji po mestnih ulicah.

 

                 

 

 

Pripravila: Natalija Rožnik

___  * _________________________________________________________  

21. 3.

 

Projekt proti Klimatskim spremembam

  

5.a je projekt "Kampanja proti klimatskim spremembam", s katerim smo opozarjali na nevarnosti, ki nas čakajo, če ne bomo začeli delovati ekološko, razširili. Vsem najvišjim predstavnikom države in mesta smo poslali pisma, v katerih smo jih seznanili s projektom in jih prosili, da bi tudi sami zapisali zaobljube.

Nad odzivom smo zelo presenečeni, saj so nam odpisali skoraj vsi.

Zoran Janković, župan mesta Ljubljane (1,2)

 

Nekaj besed iz njihovih zaobljub:

 

»…ločujem odpadke, v službo se, če me obveznosti ne vodijo kam daleč, odpravim peš, varčujem z vodo in energijo.«    (več..)

Milan Zver, minister za šolstvo in šport  

 

»… iztrošenih baterij, starih in neuporabnih zdravil ter izrabljenega olja ne bom nikoli odvrgel v smetnjak ali odmetaval v okolico …« (več..)  

France Cukjati, predsednik državnega zbora   

»Ločeval bom gospodinjske odpadke. Uporabljal bom varčne žarnice in ugašal luči. Varčeval bom z vodo. Odpadkov ne bom odmetaval v naravo. Uporabljal bom okolju prijazno embalažo.«   (več...)

Janez Janša, predsednik vlade

 

»Kot minister za okolje in prostor bom vztrajno spodbujal tista prizadevanja, ki bodo čim bolj prijazna do naše skupne prijateljice Zemlje.« (več..)  

Janez Podobnik, minister za okolje in prostor 

 

 

 

 

Vsem predstavnikom oblasti se najlepše zahvaljujemo za pozornost, ki so nam jo izkazali.

 

učenke in učenci 5.a