EKO BRALNA ZNAČKA 2007/08

Del ekologije je tudi spreminjanje samega sebe v smislu boljšega spoznavanja okoljevarstvene problematike. Sprejemanje znanja preko knjig to zagotovo je. Imeli boste  možnost opravljanja eko bralne značke. Knjižničarka ga. Jožica Plevel pripravlja seznam knjig z ekološko temo. Vsi eko bralci boste dobili ob koncu šolskega leta priznanje, najbolj zagnani pa tudi primerno nagrado.


EKOBRALNA ZNAČKA 2007/08

 

V letošnjem šolskem letu je ekobralno značko opravilo 88 učencev. ČESTITAMO!

 

1.a

1.       Matej Kogovšek

2.       Sara Maleš

3.       Tea Pogačar

4.       Matic Zaletel

5.       Zala Zavrl

6.       Klemen Boševski

7.       Kaja Kobe

8.       Matjaž Jeraj

9.       Robert Virag

 

1.b

1.       Melanija Uranič

2.       Nik Perne

3.       Karmen Lah

4.       Tjaša Rozman

5.       Jan Kešnar

6.       Nejc Kešnar

7.       Gašper Košir

8.       Katja Gorta

9.       Nejc Zorman

10.   Klemen Podgoršek

1.c

1.       Sara Ivana Bremšak

2.       Patricija Lunar

3.       Gal Menaše

4.       Eva Poglajen

5.       Maks Vojvoda

 

2.a

 1. Žan Burnik

 2. Ajda Dacar

 3. Boštjan Dobnikar

 4. Matic Dobnikar

 5. Maj Ekart

 6. Tajda Kladnik

 7. Nina Kotnik

 8. Sara Kralj

 9. Nejc Nose

 10. Eva Osredkar

 11. Lucija Pavlinič

 12. Vanesa Perne

 13. Pia Veronika Petrovič

 14. Žan Ravnikar

 15. Sara Verhovnik

 16. Martina Smolnikar

 17. Klara Uršič

2.b

1.       Urška Komatar

2.       Tilen Bunčič

3.       Saša Kočar

4.       Dan Menaše

5.       Žiga Močnik

6.       Doroteja Petek

7.       Špela Plevel

8.       Ana Štebe

9.       Miha Ciglar

10.   Tilen Zabret

11.   Tia Skok

12.   Jerneja Slapnik Anžur

13.   Žiga Lavrič

3.a

1.       Gal Kokelj

2.       Sara Kokelj

3.       Filip Zavrl

4.       Nik Košir

5.       Matjaž Osolnik

6.       Andraž Žinič

7.       Tilen Slak

8.       Žan Holc

9.       Jakob Stele

10.   Jana Stele

11.   Žan Kropar

12.   Nejc Bobnar

 

3.b

1.       Monika Lah

2.       Hana Ravnikar

3.       Nika Lavrič

4.       Neža Koželj

5.       Andraž Rozman

6.       Katarina Matuš

7.       Blaž Zupančič

4.a

1.       Kim Kremžar Pančur

2.       Marjeta Lipužič

3.       Pija Košir

4.       Monika Ravnikar

5.       Tinkara Škof

 

 

4.b

1.       Dominik Maleš

2.       Sara Simona Sršen

3.       Manca Urbanjia

4.       Rok Brišnik

4.c

1.       Martin Ulčakar

2.       Sara Štebe

3.       Ajda Loboda Pivk

 

5.d

 1. Andraž Košir

5.e

1.       Jan Gregorin

2.       Andraž Petek

 

 

KAKO OPRAVIM EKO BRALNO ZNAČKO?

 

1. – 5. razred devetletke

 

·    ZA SODELOVANJE PRI EKO BRALNI ZNAČKI SE ODLOČIM SAM, SAJ NI OBVEZNA.

·    ZA PRIZNANJE MORAM PREBRATI 2 leposlovni knjigI.

·    KNJIGI POIŠČEM NA SEZNAMU. LAHKO SI IZBEREM TUDI SVOJI.

·    VSEBINO KNJIG PREDSTAVIM SVOJI UČITELJICI V OBLIKI ZAPISA (obnova, razmišljanje v obliki prostega  spisa, miselni vzorec, plakat ali  ilustracija – format  papirja naj bo A3 ali A4) in POGOVORA (individualno ali v manjši skupini).

·    BEREM IN POROČAM LAHKO OD 5. novembra DO 15. FEBRUARJA (začetek zimskih počitnic).

 

PRIPOROČILNI SEZNAM KNJIG

Seznam s priporočeno literaturo bo obešen tudi v tvoji učilnici, šolski knjižnici ter eko kotičku.

 

                            1)      Yoh, Shomei: Domino in tjulenj

                            2)      Koman, Vasja: Benjaminove sanje

                            3)      Pfister Marcus: Maks in progaste miške

                            4)      Kokalj, Tatjana: Vremenske pravljice

                            5)      Kermauner, Aksinja: Juhuhu pa ena gnila plastenka

                            6)      Hasler, Eveline: Mesto cvetja

                            7)      Landa, Norbert: Zgodbe o delfinih

                            8)      Angerer, Tatjana: Muren Škripek

                            9)      Stržinar, Jana: Začarane rožice prijazne čarovnice

                          10)      Stržinar, Jana: Morjanka

                          11)      Stržinar, Jana: Vilinka

                          12)      Preussler, Otfried: Mali povodni mož

                          13)      Lobato, Arcadio: Čarobna krogla

                          14)      Mišmaš, Pavel: Mati zemlja joče

                          15)      Rozman, Smiljan: Oblaček Pohajaček

                          16)      Škrinjarić, Sunčana: Veter na počitnicah

                          17)      Lindgren, Astrid: Lota zna skoraj vse

                          18)      Zagorski, Cvetko: Vesela in žalostna voda

                          19)      Muhasta voda

                          20)      Kokalj, Tatjana: Vremenske pravljice

                          21)      Mckee, David: Elmerjevo vreme

                          22)      Peklar, Andreja: Fant z rdečo kapico

                          23)      Mestnik, Ivanka: Gorjanski škrati med ljudmi

 

Dodatne informacije o eko bralni znački lahko poiščeš pri svoji učiteljici, v šolski knjižnici ali pri koordinatorkah Eko šole (Bojana Gomboc, Barbara Žgavec, Darinka Marija Erjavec).

 

5. razred osemletke - 9. razred devetletke

 

·    ZA SODELOVANJE PRI EKO BRALNI ZNAČKI SE ODLOČIM SAM, SAJ NI OBVEZNA.

·    ZA PRIZNANJE MORAM PREBRATI 2 leposlovni knjigI.

·    KNJIGI POIŠČEM NA SEZNAMU. LAHKO SI IZBEREM TUDI SVOJI.

·    VSEBINO  KNJIG  PREDSTAVIM  KNJIŽNIČARKI  V  OBLIKI ZAPISA (obnova, razmišljanje v obliki prostega  spisa, miselni vzorec, plakat ali  ilustracija – format  papirja naj bo A3 ali A4)  in POGOVORA (individualno ali v manjši skupini).

·    BEREM IN POROČAM LAHKO OD 5. novembra DO 15. FEBRUARJA (začetek zimskih počitnic).

 

 PRIPOROČILNI SEZNAM KNJIG

Seznam s priporočeno literaturo bo obešen tudi v učilnici za slovenščino, šolski knjižnici ter eko kotičku.

 

                            1)            Desai, Anita: Vas ob morju

                            2)            Rogelj, Silvestra: Bistrica Kalščica

                            3)            Skrinjar, Valerija – Tvrz: Čarna planina

                            4)            Skrinjar, Valerija – Tvrz: Na drugi strani mavrice

                            5)            Novak, Bogdan: Zelena pošast

                            6)            Zidar, Pavle: Cirkus Madra čaj

                            7)            Hiaasen, Carl: Skovikanje

                            8)            Drama v vesolju. MK

                            9)            Dolenc, Mate: Strupena Brigita

                          10)            Hitrec, Hrvoje: Eko eko

                          11)            Friedrich, Joachim: Skrivnost sedme kumare

                          12)            Roš, Milivoj Miki: Škrat Babilon

                          13)            Kokalj, Tatjana: Vražja avtocesta

                          14)            Reiche, Dietlof: Hrček Franček na begu

                          15)            Žabot, Vlado: Skrivnost močvirja Vilindol

                          16)            Vidmar, Janja:  Junaki petega razreda

                          17)            Curwood, James Oliver: Kazan, volčji pes

                          18)            Burgess, Melvin: Klic poslednjega volka

                          19)            O'Dell, Scott: Otok modrih delfinov

 

Dodatne informacije o eko bralni znački lahko poiščeš v šolski knjižnici (Jožica Plevel), učiteljicah slovenščine ali pri koordinatorkah Eko šole (Bojana Gomboc, Barbara Žgavec, Darinka Marija Erjavec).

 

                                                      

VELIKO VESELJA PRI BRANJU.

 


EKO BRALNA ZNAČKA 2006/2007

1. – 4. razred

 • PREBRATI MORAM 2 leposlovni in1 poučno knjigo.

 • KNJIGE POIŠČEM NA SEZNAMU. LAHKO SI IZBEREM TUDI SVOJE.

 • VSEBINO  LEPOSLOVNIH KNJIG PREDSTAVIM SVOJI UČITELJICI.

 • POUČNO KNJIGO PREDSTAVIM S PLAKATOM.

 • BEREM IN POROČAM LAHKO OD 22. novembra DO 22. aprila (dan zemlje).

5. – 9. razred

 • PREBRATI MORAM 1 ČLANEK TER 2 leposlovni in 1 poučno knjigo ALI OBRATNO (1 leposlovno in 2 poučni).

 • KNJIGE POIŠČEM NA SEZNAMU. LAHKO SI IZBEREM TUDI SVOJE.

 • VSEBINO LEPOSLOVNIH KNJIG PREDSTAVIM KNJIŽNIČARKI.

 • POUČNO KNJIGO IN ČLANEK PREDSTAVIM S PLAKATOM.

 • BEREM IN POROČAM LAHKO OD 22. novembra DO 22. aprila (dan zemlje).

 

V šolskem letu 2006 – 2007 je eko bralno značko opravljalo 95 učencev.

In kdo so bralci, ki jih zanimata ekologija in narava?

1.a

1.      Maj Ekart

2.      Žan Burnik

3.      Ajda Dacar

4.      Matic Dobnikar

5.      Tajda Kladnik

6.      Nina Kotnik

7.      Sara Kralj

8.      Nejc Nose

9.      Eva Osredkar

10.  Lucija Pavlinič

11.  Vanesa Perne

12.  Pia Veronika Petrovič

13.  Žan Ravnikar

14.  Sara Verhovnik

15.  Martina Smolnikar

1.b

1.     Urška Komatar

2.     Tilen Bunčič

3.     Saša Kočar

4.     Saša Matuš

5.     Dan Menaše

6.     Žiga Močnik

7.     Doroteja Petek

8.     Špela Plevel

9.     Matevž Semprimožnik

10. Ana Štebe

11. Miha Ciglar

12. Matic Uranič

13. Tilen Zabret

14. Tia Skok

15. Jerneja Slapnik Anžur

16. Špela Ulčar

17. Laura Hribernik

2.a

1.      Matjaž Osolnik

2.      Jakob Stele

3.      Jana Stele

4.      Filip Zavrl

5.      Gal Kokelj

6.      Sara Kokelj

7.      Nik Košir

8.      Liza Novak

9.      Johan Grmek

2.b

1.     Monika Lah

2.     Lara Korbar

3.     Hana Ravnikar

4.     Andraž Rozman

 

3.a

1.      Adrijana Stele

2.      Kim Kremžar Pančur

3.      Marjeta Lipužič

4.      Pija Košir

5.      Monika Ravnikar

6.      Agata Zupin

7.      Matic Ciperle

3.b

1.    Dominik Maleš

2.    Sara Simona Sršen

3.    Manca Urbanjia

4.    Rok Brišnik

5.    Sara Tišler

3.c

1.      Aljoša Pogačar

2.      Ajda Loboda Pivk

3.      Sara Špenko

4.      Sara Štebe

5.      Ema Kobal

6.      Tanja Zarnik

7.      Monika Mršić

8.      Anja Grintal

9.      Rok Kobal

10.  Janez Klemenčič

4.a

1.     Klara Novak

2.     Lara Kovač

3.     Kaja Domadenik

4.     Maša Mohor

5.     Lucija Jurkovič

4.b razred

1.      Natalija Špehonja

2.      David Osolnik

3.      Ana Kepic

4.      Karmen Petek

5.      Domen Rek

6.      Jakob Rogelj

7.      Aljoša Zorman

4.d razred

1.     Andraž Košir

2.     Marcel Špehonja

4.e razred

1.      Jan Gregorin

2.      Saša Furlan

3.      Laura Podgoršek

4.      Andraž Petek

5.      Žan Močnik

6.      Maša Jerič

7.      Katja Klemenčič

5. – 9. razred

1.     Neja Zabret, 5.a

2.     Urška Kogovšek, 5.a

3.     Maja Mohor, 7.a

4.     Ana Jagodic, 7.a

5.     Tina Mihelčič, 7.a

6.     Tjaša Tramte, 8.b

 


PRIPOROČILNI SEZNAM POUČNE IN LEPOSLOVNE LITERATURE

Razredna stopnja

Poučne knjige:

      1)            Furlan, Mojca: Prvi koraki v ekologijo

      2)            Reba, Mateja: Jurček in Packarija

      3)            Okolje in ekologija. Pomurska založba

      4)            Asimov, Isaac: Zakaj so živali ogrožene?

      5)            Asimov, Isaac: Zakaj odpadki povzročajo probleme?

      6)            Reka. Mladinska knjiga

      7)            Gourier, James: Gozd

      8)            Sels, Dirk: Zemlja podolgem in počez

      9)            Moja prva enciklopedija. Zemlja. Učila

  10)            Moja prva enciklopedija. Morje. Učila

  11)            Moja prva enciklopedija. Rastline. Učila

  12)            Beaumont, Emilie: Podobe morja

  13)            Charman, Andrew: Zakaj neki je dodo izumrl in druga vprašanja o ogroženih živalskih vrstah

  14)            Guidoux, Valerie: Voda

  15)            Michelini, Carlo A.: Spoznajmo morje

  16)            Mantegazza, Giovanna: Potovanje vode

  17)            Gomboli, Mario: Zemlja – modri planet

  18)            Nelson, Robert Lyn: Naš morski dom

 

Leposlovne knjige:

      1)            Yoh, Shomei: Domino in tjulenj

      2)            Koman, Vasja: Benjaminove sanje

      3)            Pfister Marcus: Maks in progaste miške

      4)            Kokalj, Tatjana: Vremenske pravljice

      5)            Kermauner, Aksinja: Juhuhu pa ena gnila plastenka

      6)            Hasler, Eveline: Mesto cvetja

      7)            Landa, Norbert: Zgodbe o delfinih

      8)            Angerer, Tatjana: Muren Škripek

      9)            Stržinar, Jana: Začarane rožice prijazne čarovnice

  10)            Stržinar, Jana: Morjanka

  11)            Stržinar, Jana: Vilinka

  12)            Preussler, Otfried: Mali povodni mož

  13)            Lobato, Arcadio: Čarobna krogla

  14)            Mišmaš, Pavel: Mati zemlja joče

  15)            Rozman, Smiljan: Oblaček Pohajaček

  16)            Škrinjarić, Sunčana: Veter na počitnicah

  17)            Lindgren, Astrid: Lota zna skoraj vse

  18)            Zagorski, Cvetko: Vesela in žalostna voda

  19)            Muhasta voda. Leteči medvedki. MK

  20)            Kravos, Marko: Ko je zemlja še rasla

  21)            Hvala, Sergej: Kaj vse lahko počneš z vodo in v vodi

  22)            Grissemann, Otmar: Potovanje vodne kapljice

  23)            Vahtar, Marta: Tikica in Toka na potepu po podzemlju

  24)            Vahtar, Marta: Vrtnica in oblaček

  25)            Vahtar, Marta: Kaplja Potepinka se očisti

  26)            Vahtar, Marta: Od kod priteče pitna voda?

  27)            Kokalj, Tatjana: Vremenske pravljice

  28)            Mckee, David: Elmerjevo vreme

  29)            Bryant, Sara C.: Oblak in druge zgodbe za otroke

  30)            Piguemal, Michel: Mali oblak

  31)            Umek, Evelina: Oblak na vrvici

  32)            Vrabič, Tomaž: Oblak, mlinar in pobeglo zdravje

  33)            Makarovič, Svetlana: Smetiščni muc

  34)            Peklar, Andreja: Fant z rdečo kapico

  35)            Mestnik, Ivanka: Gorjanski škrati med ljudmi 

Predmetna stopnja

Poučne knjige:

      1)            Asimov, Isaac: Zakaj odpadki povzročajo probleme?

      2)            Asimov, Isaac: Ali se naš planet segreva?

      3)            Asimov, Isaac: Zakaj je zrak umazan?

      4)            Asimov, Isaac: Zakaj izginja deževni gozd?

      5)            Asimov, Isaac: Kaj se dogaja z ozonskim plaščem?

      6)            Parker, Steve: Odpadki in recikliranje

      7)            Krejan, Alenka: 50 preprostih stvari, ki jih otroci lahko naredijo za rešitev zemlje

      8)            Gantar, Majda: 100 preprostih stvari, ki jih lahko naredite za rešitev zemlje

      9)            Myers, Norman: Gaia, modri planet

  10)            Tola, Jose: Šolski ekološki vodnik

  11)            Costa – Pau, Rosa: Šolska enciklopedija – Ekologija

  12)            Allaby, Michael: Šolska enciklopedija – Spoznavajmo okolje

  13)            Hluszyk, Halina: Slovar ekologije

  14)            Watt, Fiona: Vreme in klima

  15)            Kuščer, Samo: Energija

  16)            Kuščer, Samo: Zrak

  17)            Seymour, John: Načrt za zeleni planet

  18)            Spuergeon, Richard: Ekologija

  19)            Strojin, Tone: ABC o varstvu okolja

  20)            Mandell, Mauriel: Mladi vremenoslovec

  21)            Parker, Steve: Kako deluje narava

  22)            Hatfield, Jim: Strah in groza. Katastrofa!

  23)            Boohan, Richard: Energija in spremembe

  24)            Voda, od izvira do oceana. MK

  25)            Papotnik, Amand: 101 izdelek iz odpadne embalaže

  26)            Halley, Ned: Najboljša knjiga o katastrofah

  27)            Howell, Laura: Svet rastlin in živali

  28)            Wilfing, Harald: Ekologija

  29)            Novak, Dušan: Voda  

  30)            Kornhauser, Aleksandra: Pamet je boljša kot žamet. Voda

  31)            Walpole, Brenda: Voda

  32)            Ardley, Neil: Spoznavajmo znanost. Voda

  33)            Searle-Barnes Bonita: Ta čudovita voda

  34)            Kuščer, Samo: Voda

  35)            Challoner, Jack: Mokro in suho

 

 Leposlovne knjige:

      1)            Desai, Anita: Vas ob morju

      2)            Rogelj, Silvestra: Bistrica Kalščica

      3)            Skrinjar, Valerija – Tvrz: Čarna planina

      4)            Skrinjar, Valerija – Tvrz: Na drugi strani mavrice

      5)            Novak, Bogdan: Zelena pošast

      6)            Zidar, Pavle: Cirkus Madra čaj

      7)            Hiaasen, Carl: Skovikanje

      8)            Drama v vesolju. MK

      9)            Dolenc, Mate: Strupena Brigita

  10)            Hitrec, Hrvoje: Eko eko

  11)            Friedrich, Joachim: Skrivnost sedme kumare

  12)            Roš, Milivoj Miki: Škrat Babilon

  13)            Kokalj, Tatjana: Vražja avtocesta

  14)            Reiche, Dietlof: Hrček Franček na begu

  15)            Žabot, Vlado: Skrivnost močvirja Vilindol

  16)            Vidmar, Janja:  Junaki petega razreda

 

I

 

  EKO reporter           
Zbiralne akcije        
EKO okrožnice        
EKO potrošnja        
EKO FOTO             
EKO himna             
Zelena straža          
Koledar dogodkov 
EKO znak                
 

DOMOV