matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

ang. 1.-5. r.

ang. 6.-9. r.

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre, dke
          glasba

          šport

 

 

     

 

 

  Vaje za 6. do 9. r.

 

Zbirke nalog in gradiva za učenje

 

Likovna umetnost

Slovenski realistični slikarji

 

 

 

 

Zbirke nalog in gradiva za učenje